Hans Ivar Slåttøy Transport AS holder til i landbrukskommunen Sømna og gjør helt spesiell nytte av tankbilene som er ferdig med blant annet meieritransport.
– Vi bygger dem om til brannbiler, og holder nå på med nummer 15, som skal til Frøya, sier økonomisjef Kristian Warholm.
 

Logistikkselskapet med 65 fast ansatte og 30 tilkallingssjåfører holder til på svært praktisk sted like ved hovedveien. På verkstedet finner vi Erik Haugen som gir en liten forklaring på hva som skjer med tankbiler som ellers ville vært definert som ferdige i sin gjerning langs veien.
– Vi bygger om tankbiler til brannbiler. Denne her har fire tanker inni kappa, tar 14 000 liter vann, har fått nødvendig utstyr til brannslukking, med utgangspunkt i en kraftig pumpe. Nå skal vi koble til lysanlegg og blålys, så kan vi ta den ut på en liten testtur, sier Haugen med det blikket karer får når de snakker om tøffe biler.

Og det er mer som er tøft enn bilene, for det som skulle være en liten nisjenæring til meierirelatert frakt, og frakt for havbruksnæringen, ble en plusshistorie fra første år.
– Vi søkte Innovasjon Norge om midler for å bygge nytt verksted slik at vi kunne profesjonalisere byggingen av brannbiler. Vi leverte forretningsplan og likviditetsbudsjett, og ble selv overrasket over resultatet. Vi trodde vi hadde en hårete plan, og så knuste vil alle tall, og har i dag fire fast ansatte som tar seg av ombyggingen, sier økonomisjef Kristian Warholm, om den snart ferdige brannbilen med kurs til en øykommune litt lengre sør.
– En ny brannbil av denne størrelsen koster mer enn 3 millioner kroner. Her kan vi bygge om og selge for under halvparten. Det er til nytte for små og mellomstore kommuner som ikke har all verdens til budsjett for å kjøpe inn brannbiler. Og om disse bilene ikke er egnet til dagevis med langtransport lengre, varer den i årevis til brannvesenets bruk, forklarer han.

Vi går en tur inn i lyse kontorlokaler der sjefen sjøl, Hans Ivar Slåttøy sitter bak pcen og svarer på telefoner og henvendelser på løpende bånd.
– Vi har ordrebøkene fulle ut året, og kjøper inn tre nye vogntog for å møte etterspørselen. Vi er i sterk vekst når det gjelder marine næringer, spesielt innen lokal oppdrettsnæring, der vi frakter fiskeslo og bidrar med kran for å heise nøter, opplyser Warholm.
Han gir sjefen svar på noen spørsmål, før han gjør klar for siste del av arbeidsdagen, som blant annet vil handle om å få tak i flere arbeidsfolk.
– Vi er så heldige at i tillegg til mange dyktige fast ansatte har vi også vikarsjåfører som ellers jobber offshore eller er gårdbrukere. Vi hadde ikke klart oss uten disse sjåførene, og vi er svært glade for å holde til et sted der det er mange dyktige folk som ønsker å jobbe, sier Warholm.

Vi avslutter med en kjapp prat til på verkstedet, der Erik Haugen ler på spørsmål om arbeidet er variert.
– Jo, så absolutt, men det er en periode vi ikke er spesielt glade i. Det høst og vår når 480 dekk skal byttes på tankbilene. Da er vi forferdelig leie av å sette på eller å fjerne pigg, men ellers er det variert og kjekt å jobbe her. Jeg er glad for at jeg har utdanning som bilmekaniker, -oppretter og -lakkerer, jeg får bruk for alle kunnskapene jeg har med meg, sier han.

Tekst og foto: Hege Sæthre Lind

Blir brannbiler: Tankbiler som har gjort sin gjerning innen transport blir til brannbiler. – Dette er brannbil nummer 15 sier fra venstre Erik Haugen og Kristian Warholm i Hans Ivar Slåttøy Transport AS i Sømna.