Den 13. Juni åpner Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Verdensarvsenteret som både har utsyn mot Vegaøyan og som formidler verdensarven med både visuelle og konkrete opplevelser.
– Ja, nå er vi på oppløpssiden, sier daglig leder Berit Martinussen og formidler Grethe Hillersøy (foto)

Vi er inne i lokaler som skinner av nytt, med en rekke utstillinger, filmrom, kafe, skaperverksted og butikk.
– Vi ser frem til at Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon kommer hit for å være tilstede under åpningen, og vi ser frem til at lokalbefolkningen og tilreisende både på åpningsdagen og ellers i sommer vil komme hit og oppleve verdensarven, sier Martinussen.

Hun forklarer at arbeidet med senteret, som har praktutsikt fra Gardsøya på Vega, startet i mai 2017.
– Formålet er å vise kulturlandskapet som er skapt gjennom levd liv i Vega i 1500 år. Å vise samarbeidet mellom folk i øyene, samspillet med naturen og vill fugl, sier hun.
Og henviser til ærfuglen som den dag i dag har voktere som rer opp reir. Voktere som passer på å holde avstand når egg legges og klekkes og som kan se ungene forlate reiret og de verdifulle ederdunene som samles og tas vare på.
– Vi føler at vi er med på noe svært, for vi har ved senteret fått en katedral med en fantastisk utsikt, og vi ønsker å bli et knutepunkt der mange flere kan ta del, sier hun og takker alle de som har bidratt i arbeidet for å få verdensarvsenteret ferdig.

Vi går gjennom lyse lokaler, ser hav, øyer, måser som flyr forbi vinduene i høyt tempo. Vi passerer en robåt som har en helt spesiell funksjon – kan oppleves – og vi går forbi vegg med de magiske bildene til fotograf Hanne Pernille Andersen og passerer rom med utstilling av den lokale fotografen Thorleif Hansen. Vi finner veien til skaperverkstedet.
– Her klargjør vi nå mange aktiviteter, sier formidler og marinbiolog Grethe Hillersøy.
Hun skrur på et mikroskop, som er koblet opp på tv-skjerm, sånn at vi får se små biter av skjell bli enorme og mulig å studere i lag med flere.
– Her blir det saltvannsrenne som skal vise glimt fra livet i havet, og vi har blant annet 3D printer og skjæremaskin, sånn at vi kan lage t-skjorter i lag med barn og voksne, sier hun.

Begge bekrefter at de er spente før storbesøk den 13. juni, og de gleder seg til den første sommeren med drift der de har beregnet å få opp mot 6000 gjester.
Utenfor veggene ferdigstilles en gangvei og de to som er i sving trosser vind og småregn. Nedenfor verdensarvsenteret ligger en helt ny fiskerihavn, som åpnes på samme dag.
– Vi gleder oss til å ta senteret i bruk og skape arbeidsplasser og gode aktiviteter på Helgeland, sier Martinussen.

Tekst og foto: Hege Celine Sæthre