Mange benyttet seg av fri levering av avfall fra husholdning til gjenvinningsstasjonen på Salhus i Brønnøy den 2. mai.
– Vi har hatt en jevn strøm, sier styreleder Stig Høyvik, lokal avdelingsleder, Øyvind Andreassen og administrerende direktør Håkon Johansen, som også gleder seg over at 250 bilvrak er levert inn i løpet av 14 dager.

Alle de 11 gjenvinningsstasjonene i SHMIL har utvidet åpningstid fra 1. mai til 15. oktober i år, noe 14 nye medarbeidere er kurset for å kunne gjennomføre. Det er fortsatt ulike åpningsdager på de ulike stasjonene.
– Her i Brønnøysund blir det fire timer økt åpningstid, for vi tester nå ut lørdagsåpent. Vi vil evaluere til høsten om dette er noe befolkningen ønsker seg, sier Johansen.

Det som er gladnyhet for oss i privathusholdninger, er at vi nå slipper å betale for grovavfallet ved levering.
– Vi tar samfunnsansvar for å holde Helgeland enda mer rent, og vil sikre at folk ikke hiver fra seg avfall rundt omkring, opplyser Johansen.
Ved levering i Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen trenger privatpersoner ikke lenger å kjøre over vekta men skal følge skiltene direkte til gjenvinningsstasjonen, men det nytter ikke å trille inn med avfallsfylte firmabiler, traktorer eller lastebiler.
– Dette er kun for privathusholdninger, med andre ord må alle firma betale som før, tilføyer Johansen.

Bakgrunnen for endring ikke bare et ønske om et renere Helgeland, men også krav fra Stortinget og befolkningen.
– Den 27. februar vedtok Stortinget et mål om 50 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020.
Vi ønsker derfor å forhindre at avfall brennes eller blir kastet i naturen. I 2017 ble det kastet gjenvinnbar plast i vårt distrikt for en million kroner. Det er mye penger i dette, sier Johansen.
– Styret mener det er mye bedre at de dyktige folkene våre sørger for riktig sortering, i stedet for at de står og veier avfall, alt blir veid før det kjøres ut av våre stasjoner uansett, sier Høyvik.
Apropos plast, er det nå krav om blanke avfallssekker, for å forenkle sorteringen og forhindre at blant annet farlig avfall havner på feil sted. I tillegg er det enkelt å levere hage- eller strandryddeavfall. Det kan leveres uten å måtte kjøre gjennom gjenvinningsstasjonen.

Den nye avtalen med Bil1Din i Namsos, der det i Brønnøysund er mulig å levere bilvrak til SHMIL, har vært en suksess.
– Allerede er 250 biler innlevert. I dag, 2. mai sendte vi trailere med kurs for Skage i Namsos. Det er vi veldig glade for, sier de tre.

Tekst og foto: Hege Sæthre Lind

Nyttig samarbeid med Bil1Din: Allerede er 250 bilvrak levert inn til SHMILs anlegg i Brønnøysund. – Og det på bare 14 dager, sier fra venstre styreleder Stig Høyvik, avdelingsleder Øyvind Andreassen og administrerende direktør Håkon Johansen.