Nyhetsbildet i uke 43

En av ukas viktige saker midt i Norge handler om nye kutt i flyrutene på våre små flyplasser. Flere lokale medier har referert sak fra E24 der Widerøe-sjef Stein Nilsen varsler rutekutt. «18 av 23 kommersielle kortbaneruter vi driver i dag er ikke lønnsomme…nå må vi tilbake til tegnebrettet, vi er tvunget til å redusere produksjonen», sier han blant annet.
Det er ikke klart hvor kuttene kommer, men flyplasser som kan bli rammet er Sandnessjøen, Brønnøysund og Svolvær. Dette kommer kun få måneder etter kraftige kutt i Lofoten og Vesterålen.

Norsk institutt for bioøkonomi har gjennomført et forstudie innen biogassanlegg på Helgeland. I følge Helgelendingen kan det nå være investorer på plass for å få et slikt anlegg realisert. Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) står frem som interessent og uttaler til avisa at prosjektet tar et steg videre i samarbeid med aktører fra oppdrettsnæring i distriktet og avfallsmottak i Verdal. Biogassproduksjon kan være et bidrag for å redusere klimautslipp fra landbruket, men også gi andre miljømessige fordeler.

I Brønnøy er det vekst i detaljhandelen første halvår i 2018, skriver Helgelands Blad. De henviser til tall fra Statistisk sentralbyrå og viser til god vekst i Brønnøy, på  hele 158 millioner kroner. Like bra var ikke detaljhandelen i Alstahaug og Vefsn, for det var nedgang i begge kommuner. De to øykommunene Herøy og Dønna hadde begge vekst. Det samme hadde Rana, Sortland, mens Leirfjord lå på samme nivå som før.

I samme avis leser vi at Dønna kommune får 20 millioner kroner fra Havbruksfondet. Disse midlene kan blant annet bli brukt til utviklingsfond for næringslivet, og saken skal til behandling i kommunestyret i november.

I sentrum av Rørvik vil det bli veiarbeid frem mot jul, melder Ytringen. Vikna kommune utfører arbeid på veianlegget, og stenger av ulike deler av sentrum for bilkjøring.

En annen nyhet fra kystbyen Rørvik leser vi i Namdalsavisa. Norbolig planlegger en helt ny bydel på 250 mål tomt på Marøya. Utbyggerne forventer å ha første bygg klare allerede høsten 2019.

En mangeårig drøm for folk som bor på ytre Helgeland er å få ferjefri forbindelse mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Helgeland Regionråd og Alstahaug kommune skal jobbe for å få ferjefri strekning mellom de to regionsentrene, siden Tjøtta-bassenget er en flaskehals for både transport og kommunikasjon, særlig på sommertid. En konsekvensutredning, som ble utført av Nordland fylkeskommune i 2014 ligger til grunn for samarbeidsprosjektet, skriver Helgelands Blad.

Noen som allerede nå realiserer en drøm er Træna Kystlag, som bygger eget klubbhus og museum i Norges eldste fiskevær. Til Helgelands Blad sier nestleder i Kystlaget, Eivind Langskjær at dette er et stort prosjekt for et lite lag, men nå er gulvet støpt og grunnlaget lagt for å kunne vise den rike fiskerihistorien i Træna. Laget jobber nå med å skaffe økonomiske støttespillere til det videre byggearbeidet. Vi håper de lykkes i dette positive tiltaket.

Tekst: Arne Sæthre