Nyhetsbildet i uke 50

Hurtigruten, som går til kai på Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen, Nesna og Ørnes, har vært ute på anbud som gjelder fra 2021 og nytt er at to rederi skal ivareta den tradisjonelle gods- og passasjerruten; Hurtigruten AS og Havila Kystruten AS, skriver Helgelands Blad.
Dermed blir fire av hurtigruteskipene frigitt til cruisefart og nå jobber Helgeland Reiseliv for å kapre anløp til midtre del av vår region, og lager nå et aktivitets- og opplevelsestilbud. Liggetiden på de ulike havnene er fra tre til seks timer, og byene Mosjøen, Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund ønsker å få cruisebesøk og derved få flere turister til vårt distrikt.

Helgelandssykehuset vil ha færre døgnpasienter i 2019, skriver samme avis. Årsaken til dette er stramme budsjetter som krever innsparinger. Pussig nok skal sykehusene samtidig opprettholde kravet om å gå 20 millioner kroner i overskudd i løpet av neste år.
Avisen skriver at det kuttes 3,1 millioner kroner i forhold til dagens budsjett.
Vi får håpe at dette er forsvarlig, og vi får håpe sykehuset har svart ut alle viktige spørsmål rundt dette fra brukere som interesseorganisasjoner, pasienter og oss som kan være potensielle pasienter.

Nok en sak fra Helgelands Blad; November måned er tredje på rad med oppgang i flytrafikken på Stokka i Alstahaug (5,9 prosent) og i Brønnøysund (5,2). Dette sett i forhold til fjorårstrafikken.
På Mo i Rana var trafikken uendret, mens det i Mosjøen var en nedgang på 11.7 prosent.

Mange er naturlig nok opptatte av matpriser og i Helgelendingen har de foretatt en prisundersøkelse sammen med Nettavisen og et titalls lokalaviser i Amedia.
Der viser det seg at Rema 1000 har gått bort fra tradisjonen ved å kjøre samme priser over hele landet, men differensierer priser i hovedstaden og i distriktene. På enkelte varer er prisen fordoblet i forhold til Oslo-prisene. Dette mener kunder vår lokale avis har vært i kontakt med er en uting. Dagligvarekjedene Kiwi og Ekstra er også prissjekket, og viste seg å ha jevnt over samme pris over hele landet.

I samme avis leser vi at Helgeland Sparebank frykter rekordtap grunnet tapsavsetninger. Avsetninger på opp mot 125 millioner kroner er relatert til tidligere tapsførte kundegrupper. De har hatt økonomiske utfordringer over tid. Disse tapene vil svekke resultatet for 2018.

Namdalsavisa har gladnyhet om Eurojackpot-spiller fra Flatanger. Mannen var på jobb på Mongstad og fikk telefonen fra Norsk Tipping; Han hadde vunnet en million kroner og i tillegg et reisegavekort på 100 000 kroner. Mannen mente det var en perfekt start på jula, noe vi er enige i, og håper flere i vårt område vinner stort.

I samme avis leser vi nok en gledelig nyhet. Denne gangen på næringslivsfronten; I mange år var det slutt på frakt av trelast fra Namsos mot nord etter at Eidshaug rederi drev med dette. Nå har samme bedrift på nytt begynt med transport av trelast, noe som gir viktig tilskudd til aktivitet og arbeidsplasser.

Avslutningsvis tar vi med nok en sak fra Helgelands Blad, der vi får vite at Alstahaug Kystlag er 30 år i år. Laget gjør svært viktig arbeid i dag og for fremtiden, ved å ta vare på kystkultur og formidle denne. Lykke til med de neste 30 årene!

Tekst: Arne Sæthre

Siden det i forrige uke ble krøll etter endring av vårt publiseringsprogram, ble ikke nyhetsbildet fra uke 49 synlig, så vi tar det med her.

Nyhetsbildet i uke 49

Nå er det sykehus for alle pengene. Lokale medier skriver om hvordan Sør-Helgeland havner i bakevja når det gjelder sykehustilbud etter at den den offentlig nedsatte ressursgruppen har foreslått at Mo i Rana skal ha det nye storsykehuset. I dette forslaget står det at Sandnessjøen i fremtiden skal ha et distriktmedisinsk senter (DMS) på linje med Mosjøen og Brønnøysund. Saken belyses i en rekke innlegg i ulike aviser, der vi i Helgelendingen leser gode argumenter for å plassere sykehuset sentralt på Helgeland, og ikke i nordlig utkant. Ressursgruppens rapport skal ut på høring frem til mars 2019. Deretter skal Helgelanssykehusets administrerende direktør oppsummere innspillene og lage en innstilling til sykehusstyret. Innstillingen behandles i april.

Helgelendingen skriver om ferdigstillingen av ny E6 gjennom Helgeland. Der har mangel på 160 millioner kroner gjort at ny vei må kuttes med rundt ti kilometer. Dette er området fra Majavatn til grensen mot Trøndelag, og fra Kappfjell til Flyum. Lokale politikere engasjerer seg nå sterkt for å skaffe midlene, for dersom de to parsellene tas ut av E6-pakken, vil det bli svært mye dyrere å utføre jobben på et senere tidspunkt.

I samme avis leser vi at Grane kommune har vedtatt å bygge en ny ambulansestasjon på Trofors. Den skal leies ut til Helgelandssykehuset. Avtalen, som er med Helse Nord, er på 20 år. Alt støpingsarbeid sto ferdig ved utgangen av november, og i uke 50 kommer råbygget opp.

Det vil bli omkamp om grensene mellom Lurøy og Rødøy kommune skriver Helgelands Blad. Det er Lurøy kommune som ønsker å få overført store deler av Rødøy og det mest drastiske alternativet utgjør overføring av alle Rødøys øyer til Lurøy. I folketall utgjør dette 40 prosent av innbyggerne i den nordlige kommunen.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt en rapport fra fylkesmannen i Nordland som har hatt møte med begge kommunene. Fylkesmannen vil komme med innstilling til departementet i juli 2019. En eventuell grensejustering vil bli fra januar 2021.

Og i nok en sak fra Helgelands Blad beskrives ny metode for service av havbunnsutstyr offshore. Det er på Skarv-feltet metoden er utviklet og testet ut under reparasjonsarbeid, og Subsea-basen i Sandessjøen har bidratt i arbeidet. Spesialverktøy er utviklet, blant annet et verktøy for å fjerne metallspon og et verktøy som kan kutte i metall på 360 meters dyp. Verktøyene er til stor nytte og det anslås millionbesparing ved å ta de nye verktøyene i bruk.

I en gladnyhet i Brønnøysunds Avis meldes det nå at Brønnøysund videregående skole nå er erklært dysleksivennlig. Dette er den andre skolen i Nordland som er sertifisert i henhold til Dysleksi Norges retningslinjer. Skolen skal følge med på forskning og teknologi og rette dette mot elevers behov for å tilby best mulig opplæring.
En rekke hjelpemidler, som digital ordbok og digital opplesing av tekst, er innført, noe som kan gi enkelte elever to karaktertrinn, og som vil spare tid for den enkelte. Gratulerer med viktig sertifisering, og vi håper flere skoler følger etter.

Tekst: Arne Sæthre