Turtrimmen 2020

  20. July 2020 08:00 / 23:30

  Hundåla ungdomshus

  Da var en ny sesong av TURTRIMMENi gang. Første post ble satt ut 2. mai. Postene tas ned senest 25.september.

  Generell informasjon:
  1. Hold hunder i bånd, husk båndtvang!
  2. Vis hensyn ved parkering før turen starter slik at andrekommer fram.
  3. Lukk grinder etter deg.
  4. Ikke gå i plantefelt eller over dyrket mark.
  5. Ta alltidmed kart og kompass.
  6. Alle oppfordres til å ferdes med vett i naturen, og husk å ta med deg søplet ditt hjem.

  Ved innskriving i registreringsboka når du besøker postene, angi:
  – dato for ditt besøk.
  – ditt navn.
  – ditt telefonnummer (ved første innskriving).
  De som skriver seg inn i boka er med i trekningen av ett gavekort påkr. 200 pr. post. De som besøkeralle 5 postene kvalifiserer seg til å motta en Turtrimkopp mot en liten avgift.

  POST 1 Stortinden
  ? Ruteforslag: Kjør Hundålvegen (FV146) til Hundåla ungdomshus (Hundålvegen 170), hvor det er mulighet for parkering. Tur starter ved hvit sløyfe bak ungdomshuset. Gå så langsetter åshøgde til dalsøkk. Kryss over dette og følg deretter delvis synlig sti opp etter bratt rygg mot Stortinden. Den siste biten følges dalsøkk til høyre til opp på fjellryggen, ta så til venstre og følg ryggen til kasse med registreringsbok på varde ved mobiltlf.mast. OBS! Ruta har noen delvis luftige partier, og passer ikke for dem som føler segutrygg i bratt terreng. Tidsforbruk en vei ca. 40 minutter. Flott utsikt mot Vefsnfjorden. https://ut.no/turforslag/1114302/

  POST 2 Ytre Jektvika
  ? Ruteforslag: Kjørtil Husvika og parker. Start ved moloen og følg veien opp mot Husvikhatten til en kommer ca 200 m oppom der høyspentlinja krysser over veien. Ta så av til venstre vedgul sløyfe og følg merking og delvis synlig sti over ryggen og ned langs etter bekkedal til naturlig krysningspunkt. På motsatt sideav bekken følges ei smal slette nedover noen hundre meter, og sving så litt til høyre når en kommer under høyspentlinja igjen og til en høy mur et stykke oppom stranda i Jektvika. Kasse med registreringsbok er plassert i bjørk påplatået oppom muren. Tidsforbruken vei ca. 30 minutter. Flere murer omkring fra gruvedriften ca 1913. https://ut.no/turforslag/112369479

  POST 3 Nesdtskardet
  ? Ruteforslag: Kjør Hundålvegen (FV146)til brua over Hundålelva, hvor det er mulighet for parkering på vestsiden (Kleivsiden) av elva ved ferist. Tur starter på motsatt side av vegen ved ferist, hvor en følger skogsvei nedover langs elva til gul sløyfe på vestre side avskogsvegen. Følg deretter merking og stedvis godt synlig sti opp til dalbotnet. Der går en gjennom en liten granskog og noen få hundre meter etter dette til en stor stein. Kasse med registreringsbok er plassert i liten bjørk ved den store steinen. Tidsforbruk en vei ca. 1 time og 10 minutter.

  POST 4 Storåsen
  ? Ruteforslag: KjørVestvågvegen til Vassbakken ved Litlvatnet, hvor det er mulighet for parkering. Gå over vegen og til rygg som starter der, og følg den opp. Her er ingen sti, så en får prøve å følge naturlig lei opp så godt som mulig. Etterhvert slakker terrenget av under toppryggen. Rund opp på denne og følg den til eide mellom to små vatn i dalsøkk mot en parallell topprygg. Kryss over her og følg parallell rygg opp til liten varde hvor kasse med registreringsbok er plassert. OBS! Ruta har noen partier somkanskje ikke passer for dem som føler seg utrygg i bratt terreng. Tidsforbruk en vei ca. 60 minutter.Flott utsikt mot De syv søstre, Vefsnfjorden, Vestvågan, Aunet ogValtinden. https://ut.no/turforslag/112369478

  https://www.facebook.com/events/722102208557523/?event_time_id=722102365224174