Nyhetsbildet januar 2019

I årets første måned var viktigste sak i vår region fremtidig sykehusstruktur. Media har forsøkt å belyse situasjonen, de har latt politikere, brukergrupper og privatpersoner uttale seg om plassering av sykehus og det er gjort forsøk på å beskrive mulighetsrommet. Helgelands Blad har blant annet latt tolv rådmenn sør for Korgfjellet komme til orde der de krever ny høring fordi de mener fylkeskommunens ressursgruppe ikke har fått nødvendig saksgrunnlag. Saken skal opp i Nordland fylkesting februar og følges med stor spenning.

Strømprisene er annet aktuelt tema og Helgeland Kraft kommenterer i ulike kanaler hvordan ståa er for det lokale kraftlaget; som naturlig nok får henvendelser fra sine kunder. «Selv om strømprisene er høye for tiden, er det ingen grunn til panikk», sier konserndirektør for forretningsområdet for strøm, Arild Markussen til Helgelendingen.
For prisene var like høye i 2010 som nå og han mener prisene på sikt vil vise en marginal nedgang, det avisen forklarer som jevnt synkende mot 2020. Kanskje ikke så trøstende ord for de som har mange regninger å betale akkurat nå, men vi velger å være optimistiske.

Over det ganske land meldes det om problemer for kommunene å ta seg av kirkebygg, da sekkeposter skal rekke over også alt vedlikehold og drift av de ofte store byggene. I Helgelands Blad kunne vi i januar lese gladmelding i forbindelse med slitt kirkebygg. «En anonym giver har gitt 250 000 kroner til maling av Sandnessjøen kirke», dette etter at det lokale fellesrådet ikke nådde frem med sin budsjettsøknad. Det er godt at det finnes ansvarsbevisste personer som velger å bruke av privat formue til fellesskapets gode. Kanskje dette var noe Staten burde ha tatt seg av …

Vi tar med en oppfordring fra brøytemannskap, som uttaler seg til Helgelendingen: Pass på at barn du har ansvar for ikke lager snøhuler i brøytekanter. Det er store krefter i sving når plogene kommer forbi i mellom 20 – 50 kilometer i timen. De kan kaste tung snø opp mot fire meter innover fra vei, og da kan snøhuler kollapse og barn bli fanget og i verste fall skadet.

Vi kommer tilbake med hyppigere blikk på nyhetsbildet fremover. Vi ønsker alle avishus i distriktet de beste nyhetsoppfølgingene og gravesakene i 2019!

Tekst: Arne Sæthre
Støtte midtinorge.no?Become a Patron!