Hva gjør Trollfjell Friluftsråd? Og hva gjør Trollfjell Geopark? Hvem hopper i vannet her og hvorfor er Magne Ekker glad for å få med seg en ny geolog nå i august?

For å besvare det første først; Trollfjell Friluftsråd legger til rette for friluftsliv for lokalbefolkningen og besøkende i området til Trollfjell Geopark, som består av Leka, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.
– Trollfjell Friluftsråd og Trollfjell Geopark jobber sammen for å legge til rette for aktiviteter i verdensklasse! Og i sommer gjennomførte vi den årlige friluftsskolen for barn, det var skikkelig gøy, sier Magne Ekker, som er daglig leder i både råd og park.

Magne Ekker er daglig leder i både Trollfjell Friluftsråd og Trollfjell Geopark. Her har han vært på Vega i forbindelse med sommerskole for barn.

Ekker har vært daglig leder siden oppstart i 2017, der Trollfjell Geopark ble anerkjent som Unesco Global Geopark to år etter.
Han er mannen som ser granitten i Heilhornet der vi andre ser 1058 meter med strabasiøs opptur. Han kjenner på rullesteinene skapt under istiden, der vi leter etter skatten i Triborgen i Sømna og han tenker på kaledonsk geologi på tur til Vegaøyan, mens vi lurer på om det er skodde på tur opp Vegatrappene.
– Ja, men dette er jo et unikt område. På Leka finner du et av de få stedene i verden du kan se mantelen fra jordas indre. Og tenk at Andalshatten og Heilhornet er batholither. Det vil si dannet i jordas indre og senere presset opp i dagen til høye fjell, sier Ekker.
Han er utdannet innen friluftsliv og nettopp geografi.
– Men med tanke på arbeidet vi utfører og skal gjøre fremover, trenger vi en egen ekspert på området. Derfor ser jeg veldig frem til å få med en geolog på laget den 3. august, sier han.

For om Trollfjell Friluftsråd har fått utført mye på tre knappe år, så har Ekker i samarbeid med kommunene, store planer for området og deltar i spennende prosjekt.
– Målet er å øke attraktiviteten i området. Det gjør vi ved å samarbeide med kommunene, frivillige lag og organisasjoner, og andre friluftsråd. Vi bistår kommuner i å lage friluftsplaner til gode for lokalbefolkning og besøkende og vi jobber rent praktisk: Vi er ute og merker opp ruter, og ikke minst kjører opplegg og prosjekter for barn og unge. Nå har vi gjennomført friluftsskole for barn i alle kommunene, forklarer Ekker.

Stor stemning i Svarthopen. Straks er alle i vannet.

Vi møtte ham i Svarthopen i Brønnøysund i våtdrakt.
– Barna lærer om miljøvern, geologi, landskap og praktiske ting som orientering, å slå leir, livredning – det å komme seg opp på brygga når det ikke er stige opp. Svømmekurset vi har akkurat nå har hovedformål å tilvenne til hav, strøm, bølger og vind, forklarer han.
Og jumper ut i.
– Kom igjen. De som ikke tør å stå kan sette seg ned på brygga, sier han.
– Huiiiii, jubler barna, som er mellom 9 og 15 år.

Mestring og stor glede.

Andre konkrete oppgaver Ekker har jobbet med er innholdsrik nettside og ikke minst brosjyrer som kommunene kan dele ut gratis til lokalbefolkning og besøkende.
– Jeg har holdt en rekke kurs for ulike lag og foreninger, og ikke minst for skoler og barnehager. Jeg holder foredrag innen geologi og geografi og jobber kontinuerlig med å finne aktiviteter som kan supplere for eksempel fisking og padling, som allerede er velkjente opplevelser her. Blant annet er coasteering populært andre steder. Det er en miks av å hoppe i vann, se geologi og klatre i fjell. Populært blant annet i Storbritannia. Dette kan bli stort også lokalt, mener han.

Annen kunnskapsspredning som skal foregå i høst og vinter, vil blant annet foregå i lokalene til friluftsrådet og geoparken,  som du finner i Sørbyen i Brønnøysund.
– Vi får nye lokaler som er egnet for å ta imot små grupper og informere om hva som finnes her. Å vise hva det betyr å ha statusen som en geopark. Hvordan vi skal tenke bærekraftig, sier Ekker, som også har skaffet midler fra Nordisk Råd til et større prosjekt rettet mot elever i den lokale videregående skolen.
– Det handler om FNS bærekraftmål og vi samarbeider med geoparker i Island og Finland. VI skal reise til begge land og være vertskap for delegasjon hit, forklarer han.
Ti elever skal reise til Island og blant annet besøke Vatnakjökull, den største isbreen på sagaøya.
– Kunnskap er viktig for å forstå helheten og geologi danner landskapet og er rammen for naturen vår, sier han.

Leka er helt unik og er del av Trollfjell Geopark.

Geoparker er store i Asia og skulle noen fra det folkerike kontinentet lese om denne parken, og ta turen hit, kan de finne en rekke opplevelser; som Innermarka og Olavskilden i Sømna, helleristninger i Vevelstad og ikke minst Norges største vikinggravhaug på Leka. For å nevne noe.
– Vi har hatt besøk av UNESCOs tidskrift og Lonely Planet Magazine og fikk større reportasjer, noe som skaper ringvirkninger, for området vårt blir mer og mer kjent, sier Ekker, som tidligere jobbet innen samme fagfelt i Røros.
– Der er de skikkelig stolte av området sitt. Det tror jeg de som jobber med turisme blir mer og mer her også!

Tekst og foto: Hege Celine Sæthre – hege@midtinorge.no – 958 07 534

Tilrettelegger: Trollfjel Friluftsråd bidrar inn i arbeid som utføres av kommuner, lag og foreninger og organisasjoner. Her brukes det flotte området i Svarthopen i Brønnøysund.