Anleggsleder Odd Arne Abrahamsen i Sinus står utenfor det nye distriktmedisinske senteret i Brønnøysund.
– Her er det store tekniske rom, og vi er i sluttfasen i arbeidet der det på det meste var 27 stykker i arbeid.

For om alt fungerte fint da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den 22. april i år offisielt åpnet det distriktmedisinske senteret (DMS) i Brønnøysund, var det oppgaver igjen for bedriften Sinus, som holder til i sentrum av byen. Elektriske anlegg var på plass, men her omfattet arbeidet betraktelig mer enn å montere bokser og sikringsskap og å trekke rør.
– Fra oss var det 17 montører og lærlinger i sving. Vi hadde også på det meste med oss 10 innleide elektrikere fra både lokale og utenbys bedrifter. Det var mye faglig nytt for oss, for sykehusdrift innebærer naturlig nok mye data og ikke minst livbergende utstyr, men også selve bygget hadde mye teknisk som skulle på plass, forklarer Abrahamsen.

Mange smarte tekniske løsninger er skjult i det nye distriktsmedisinske senteret i Brønnøysund. Tøff og praktisk arkitektur er også del av det hele.

Men først litt om bedriften som Oddvar Maasø startet i 1988 og som ble kjøpt opp av Sinus 16 år senere.
– Daglig leder hos oss heter Arnt Roger Schjølberg og vi er 27 ansatte der vi alltid har to til tre lærlinger. Da vi fikk jobben med DMS i Brønnøysund var den tidligere største jobben Havnesenteret, og plutselig var vi inne i flere store prosjekter på samme tid, forklarer Abrahamsen.
Før vi tar en tur på DMS i Brønnøysund sitter vi inne i bedriftens rause kombinerte møte- og spiserom, som er i lyse lokaler med utsikt mot parken der prestegårdsbygget ligger pent plassert.

Mens Abrahamsen slår av en kjapp prat med en kollega, haster en annen forbi i lyse lokaler i Sørbyen i Brønnøysund.

En montør er inne for å hente utstyr. Han skal ikke samme vei Abrahamsen skal kjøre, for det er ulike oppdrag i nærheten.
– Vi har på samme tid jobbet med det nye havnekontorbygget på oppdrag fra Brønnøy Havn KF og med renoveringen av Thon Hotell i Brønnøysund. Det har krevd mye av sjefen vår Arnt, men han har fint klart å sørge for at vi har fått riktig opplæring, og at det er folk i sving på alle lokasjonene vi jobber på, sier Abrahamsen. Han legger til at yrket stadig er i utvikling.
– I jobben på DMS i Brønnøysund var det raskt kompetanse som måtte heves da vi skulle i gang. Vi måtte være klare da de eksterne prosjektørene sendte oss tegningene. Det var en omfattende jobb og vi var glade da vi kunne se bygget bli tatt i bruk, sier Abrahamsen.

Dette er fra kjelleren i DMS i Brønnøysund. – Her finner du blant annet varmesentral og varmepumpe.

For etter at ambulansetjenesten som første enhet flyttet inn i bygget som er satt opp vegg i vegg med omsorgssenteret i byen, kom alle fra røntgenleger og radiografer til sykepleiere etter. På DMS Brønnøysund skal det etter hvert være mulig å få tatt alt fra småkirurgi til CT, og her skal du kunne besøke alt fra ortopeder til nevrologer – og få utført en hel rekke av polikliniske undersøkelser.
Odd Arne Abrahamsen viser og forklarer hvor omfattende det elektriske arbeidet har vært;  først i kjelleren i bygget.
– Vi har store tekniske rom i kjelleren og i tredje etasje. I kjelleren finner du varmesentralen og varmepumper, sier han og drar kortet i adgangskontrollen som alene er en teknisk omfattende innretning; her skal ingen andre enn de med riktig kort få tilgang.

Vi kommer oss ikke inn til de ulike tekniske rommene uten riktig adgangskort.

Et pumpesystem henter jordvarme opp fra 40 – 50 brønner og her i kjelleren vises det hvordan kjøleanlegget går i en kulvert under nybygget.
– Hvis vi nå tar turen opp i tredje etasje, så har vi et atskillig større teknisk rom ferdig. Der står blant annet ventilasjonsanlegget og anlegg for medisinsk luft, sier han og står raskt ved oksygentanker som sørger for tilførsel av det et sykehus i miniatyr kan få behov for.
– Det er ikke uten grunn at vi har tatt mange datakurs og vi er glade for å ha med oss mange unge montører som er flinke i faget. Dette er en trivelig bedrift å jobbe i og jeg har fått meg mange utfordringer opp gjennom årene, sier Abrahamsen som har 30 års fartstid i bransjen!

Medisinsk luft krever naturlig nok et eget anlegg.

På kontoret kan vi møte daglig leder Arnt Roger Schjølberg, som kan se tilbake på en rekke ulike oppgaver de senere årene; alt fra det elektriske anlegget i verdensarvsenteret på Vega til kontinuerlig arbeid på Brønnøy kalk.
– Når det gjelder jobben på DMS måtte vi gå noen runder før vi turte å ta på oss et så stort oppdrag, sier han.
For det var ikke tvil om at et slikt oppdrag ville kunne gi en krevende tid.

Mye å sette seg inn i og mye fagkunnskap på plass.

Schjølberg gir ros til alle de som har stått på.
De ansatte skal ha all honnør for jobben de gjorde og stod på i den tiden det var mest hektisk, det gjelder alle ansatte; både de på DMS og resten av arbeidstokken, sier han, og kan midt i ferietiden se tilbake på en innholdsrik tid.
– Vi er i ettertid lykkelig med at vi tok på oss oppdraget, for vi har opparbeidet oss en kompetanse som vi ser er viktig for oss fremover!

Tekst og foto: Hege Sæthre – hege@midtinorge.no – 958 07 534

Det er ikke småtteri som er installert. Her står Odd Arne Abrahamsen i et av de tekniske rommene med utstyr.