Derfor får noen kjempetorsker på kroken

0
408

Det er vår og mange helgelendinger gleder seg til å starte båtsesongen igjen, med fine turer ut på fiskegrunnene der man med enkle midler som litt snøre og noen ”gummimakker” kan dra opp middag både til seg selv og naboen. Men visste du at man kan takke et norsk-russisk samarbeid tyve år tilbake i tid for de lett tilgjengelige torskemiddagene?

Tok grep sammen          God forvaltning kombinert med optimale forhold for gyting for 15-16 år siden gjør at det fortsatt er mulig å få store rugger på svenskepilken. Det meldte Havforskningsinstituttet før påske, og minnet om hvordan man på 2000-tallet slet med ulovlig fiske på torsk og hyse i Barentshavet. Både Norge og Russland, som deler havområdet der larver blir til voksne torsker, tok grep for å komme overfisket til livs.
– Myndighetene tok grep og klarte å bekjempe det ulovlige fiskeriet. Dermed minsket de også fiskepresset på disse artene i Barentshavet, sier Edda Johansen, (klikkbar lenke) bestandsansvarlig for hyse ved Havforskningsinstiuttet.

Gode forhold          Sammen laget norske og russiske myndigheter langsiktige forvaltningsplaner, og i hele Europa ble det innført strengere regelverk for landinger fra utenlandske båter. Samtidig ga god gyting og gode forhold for egg og larver grunnlag for at bestander av hyse og torsk fikk vokse seg store og sterke fra midten av 2000-talllet. Takket være lavere fiskepress fikk tre store årsklasser vokse i fred.
– Det er ikke mange torsk som blir eldre enn 15 år, men noen fra disse årsklassene finnes fortsatt i havet. Det er derfor noen få sånne kjempetorsker på kroken, sier Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for torsk.

Forskjell på torsk og torsk         Nå skal det samtidig sies at det er forskjell på torsk og torsk, nærmere bestemt mellom den torsken som vandrer fra Barentshavet og nedover langs kysten for å gyte, og den torsken som holder seg ved fødestedet, også kalt kysttorsk. Rundt år 2000 kollapset nesten bestanden av norsk kysttorsk, og siden 2003 har det internasjonale råd for havforskning tilrådd null fangst.

Tekst: Lillemor Hestvik
Foto fra Vega (øverst/under) : Ole B. Hestvik
Illustrasjonsfoto torsk og sommerfiske fra båt : Hege Celine Sæthre

Fikk solid torsk: Han fikk et minne for livet, kanadiske Robert Barkley, da han under et besøk hos venner på Vega dro opp denne kjemperuggen. Foto: Ole B. Hestvik