Ny festivalsjef Morten R. Horn mener suksessfaktoren for at Rootsfestivalen er 20 år i 2020 er åpenbar.
– Uten lokal sparebank, Brønnøy kommune, lokalt næringsliv, kompetente frivillige og engasjert publikum ville vi aldri ha hatt jubileum, sier han.

Horn tar med seg inn i jobben mangeårig kompetanse fra privat næringsliv, blant annet årrekke som styrer i barnehage, men også erfaring som lærer i kulturskolen og ikke minst som musiker.
Med lokale Publiners har han selv opptrådt på hovedscenen og hørt brølet fra musikk- og festivalentusiastene som besøker Brønnøysund, på en festival som i 2020 arrangeres den 15. – 18. juli.
– Rootsen, som arrangeres av den ideelle stiftelsen Kulturkompagniet, er liten i nasjonal sammenheng, men på Helgeland har den vokst til å bli en viktig aktør som håndterer opp mot 18 000 besøkende under festivaldagene, sier han.

Med Rootsens nye nettside, og nylig slepp av noen hundre jubileumsbilletter og de to første artistene, har Horn fått se hvor festivalhungrige folk er;
– Ja, det var ikke akkurat overraskende at det var interesse, men at alle billettene skulle bli solgt fra klokken 11:00 til klokken 11:01 var spesielt å oppleve, sier Horn.
Han synes det var fint å dele at Kulturkompagniet har fått booket CC Cowboys, som spilte her for fem og ti år siden og at Adrian Jørgensen, nå også kjent fra NRK-serien Stjernekamp, er klar for festival i Brønnøysund i juli 2020.
– Adrian har spilt flere scener i Brønnøysund, men nå kommer han for første gang til Rootsfestivalen med fullt band. Det ser vi veldig frem til, sier Horn.

Og så var det det med fortjent ros til lokalt næringsliv og så mange flere, for det er mange servicetilbydere som står klare når tusenvis av tilreisende parkerer bil og bobil ved festivalområdet, eller plasserer båten sin i gjestehavna i Brønnøysund.
– Sånn sett er dette et større arrangement enn det mange tror og vi hadde i år med oss seks lokale bedrifter som sørget for ulike typer av mat og drikke. Vi samarbeider også med lokale aktører innen reiseliv og banker, samt Brønnøy kommune, og dette samarbeidet er helt avgjørende for at vi skal få til et slikt arrangement og for Brønnøysund som sommerby generelt, sier han.

Horn var den aller første lederen i Kulturkompagniet, men har de seneste årene konsentrert seg om full jobb og ikke minst Publiners, som faktisk nå har høstturnè og slepp av ny musikk.
– Det er interessant å være den eneste heltidsansatte i en stiftelse som har festival der så mange dyktige frivillige står på og har gjort en kjempeinnsats over så mange år, men vi ser at et arrangement av denne typen krever forberedelser over hele året for å få rom til å tenke fremover og gjøre de avtalene som må være på plass, sier han.
Med tanke på alt fra leie og rigging av den svære scenen til jobb opp mot kontraktsinngåelser og møte av alle kravene musikerne måtte ha både før og etter besøket på festivalen, og andre praktiske saker som søppelhåndtering og innkjøp.

Rootsfestivalen hadde i 2019 rundt 10 millioner kroner i omsetning og interessen for ny festival i 2020 ble ettertrykkelig bekreftet da jubileumsbillettene forsvant så raskt en digital løsning kan sørge for.
– Hvorfor jeg byttet jobb fra leder i barnehage til dette? Nå savner jeg selvsagt ungene, for jeg går fra en veldig viktig jobb, men i Kløvermarka er medarbeiderne flinke folk, så det skal gå veldig greit om jeg gjør noen annet en tid. Og jeg har stort engasjement for området vi bor i, og ser frem til å jobbe med noe som både er utfordrende og interessant, sier han.

Tekst og foto: Hege Celine Sæthre

Ny leder Morten R. Horn ser frem til ny Rootsfestival. En årlig hendelse i Brønnøysund som betyr mye for lokalt næringsliv og ikke minst for alle som bor her.