Forskerne forventer at de gigantiske krabbene vil bruke 30 år på å innta Helgelandskysten. Men lenger sør enn til Leka vil den neppe gå.

Dermed kan dagens barn og unge forvente seg helt andre opplevelser når de i fremtiden drar ut og setter krabbeteiner på Vegafjorden. Dette i følge Havforskningsinstituttets hjemmesider.
Etter at russiske forskere satte ut de første kongekrabbene i Murmanskfjorden for snart 60 år siden har krabbene spredt seg langs norskekysten og er nå etablert så langt vest som i Tromsø-området.

Nå forventer norske forskere at krabbene vil etablere seg også sør og vest for Senja. Det åpner for nye spredningsveier av larvene.
– Når kongekrabben begynner å formere seg ved Senja, må vi også regne med at det kommer til å drive larver med strømmen som går opp til Svalbard. Derfor er det sannsynlig at krabben kan etablere seg ved Bjørnøya i 2025 og ved Svalbard i 2030, sier forsker Carsten Hvingel ved Havforskningsinstituttet.

Han leder forskningsgruppen som arbeider med krabbearter og reker. Hvingel har regnet seg fram til at kongekrabben vil spre seg så langt sør som til Trøndelag, dit den vil komme i 2050. Han tror sørgrensen for de storvokste krabbene vil gå ved 65. Breddegrad, det vil si omtrent ved Leka.
– Lenger sør blir det for varmt i vannet for kongekrabben. Likevel må vi regne med at det kommer ett og annet streifdyr lenger sør enn Trøndelagskysten, sier Hvingel.

Kongekrabber kan bli opptil 10 kilo tunge, og med utstrakte klør kan de måle opp til to meter på tvers. I snitt veier de imidlertid ”bare” fire kilo, noe som fortsatt er betydelig større enn de taskekrabbene man i dag vanligvis finner på sjøbunnen utenfor Helgeland.
Undersøkelser har dokumentert at i områder hvor krabben har vært i store mengder over lang tid, har den betydelige effekter på bunnøkosystemene. Samtidig har krabbearten blir en verdifull ressurs som danner grunnlag for et omfattende kystnært fiskeri i Øst-Finnmark.

Les hele saken på Havforskningsinstituttets hjemmesider

Tekst: Lillemor Hestvik
Foto fra Leka og akvarium med krabbe: Hege Celine Sæthre