Nå har vi noe glede oss til i juli!
– Håper ungene synes dette er like gøy som vi voksne, ler Stephen Høgeli, som suser forbi på ziplinen beregnet på de små… og de lekne.

Høgeli har sammen med Gunvald Eilertsen, i Brønnøy kommune, hatt ansvaret for prosjektet, som til fellesferien blir såpass ferdig at vi alle kan ta i bruk nevnte zipline, en Tarzan-bane, ramplinepark, benker og ikke minst den nye brua som blir et utkikkspunkt i byen.
– Disse benkene midt på brua blir forhåpentligvis godt benyttet på finværsdager, og snedig nok skjuler de konstruksjonen som gjør at spennet rekker over, sier Høgeli.

Han går foran opp brua som knytter Strømsneset med gjestehavn til Lille Brønnøya folkepark. Midt i sentrum av Brønnøysund. På brua er vi snart rundt syv meter over havflata og har fint utsyn over Brønnøysundet og den nye folkeparken. Her ser vi båtene i Meieriosen, som på finværsdager vil tøffe under brua for fine turer i skjærgården vår og her ser vi toppen av Torghatten og Brønnøy kirke.
– Vi gleder oss til å åpne stedet for lokalbefolkningen. Og hvis dette stedet også kan gjøre at tilreisende føler de får en fin opplevelse her, har vi nådd målet vårt, sier Høgeli.

Utsikt sørover. Mot Meieriosen.

Vi passerer gravemaskiner på jobb for Implenia Norge AS, som har anbudet for opparbeidelse av området, et arbeid som startet i desember 2018 og som lå på planleggingsbordet fra allerede i 2016-17. Brønnøy kommune, Nordland fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Helgeland støttet prosjektet.
– Finansieringen skulle gi et fullstendig opparbeidet område med scene ut mot sundet. En scene som kunne tas i bruk av Rootsfestivalen. Da totalprisen ble høyere enn avsatt budsjett, samt at området kan være utsatt for nordavinden, sommer som vinter, ble scenen ansett å være for værutsatt. Da måtte vi finne noe nytt, forklarer Høgeli.

Her kan du leke miniTarzan. Snart kan du teste om du klarer løypa uten å ta et hvileskjær i sanda.

Alt skulle løse seg. Et samarbeid med den lokale klatreklubben ga håndgripende resultater… og nye bidragsytere.
– Det blir ikke tomt her! Her kommer det klatreseil, som gir en fin avslutning av parken mot sør. Her ser du fundamentene klatreseilene skal bygges på. Det største av dem er 8,5 meter høyt. På den ene siden blir det rustfritt stål som gir en speileffekt. På den andre siden er det mulig å klatre. Det, sammen med de andre aktivitetene vil tilføre området opplevelser ut over det å finne et sted i ly for vinden, sier Høgeli.

Høgeli viser en skisse: Slik vil klatreseilene bli.

I hjelp for å få ferdigstilt alt kom Torghatten Trafikkselskap (TTS) og Næringsdepartementet inn med midler.
– Sistnevnte fordi dette området er nyskapende og helhetlig for liten som stor, forklarer Høgeli om Lille Brønnøya folkepark, som totalt vil koste et sted mellom 25 – 30 millioner kroner.

Gravemaskinene gjør forskjønninger før det skal bli grønt.

Vi går runden rundt det som skal bli en grønn park. Allerede er trær på plass. Stauder og planter er på tur. Vi går nede ved sundet på det som blir promenade fra Sørbyen helt til Brønnøysundregistrene. Vi passerer bølgende gjerde i samme stil som ved gjestehavna.
– Håndløperen er i rustfritt stål. Gjerdestolper av cortenstål med oppspent wire gir et maritimt preg.  Dette er laget i organisk form, tilpasset området, forklarer han.
Vi går rundt, til området mot Meieriosen.
– Her går det faktisk an å padle inn med kajakk. Den kan trekkes opp på land, like her, sier han.

Brønnøysundbrua i sør.

Parken vil altså åpne, selv om det mangler gatelysarmatur som kommer fra Italia og det nevnte klatreområdet.
– Vi håper at folk også i siste fase er flinke til å vente med å gå inn på området. Det er ennå anleggsområde. Blant annet venter vi på å få overgangsplater på plass på brua. Her kan alle lese hvem som har vært bidragsytere, forklarer Høgeli.

Gleder seg: Stephen Høgeli ser frem til at parken åpner til fellesferien i juli. – Den er ikke helt ferdigstilt, blant annet venter vi på lysarmatur fra Italia, sier han.

Han er glad for å jobbe for framsynte politikere.
– Dette området kunne ha blitt brukt til så mye. Nå velger de å beholde åpning mot havnebassenget og å gi stedet en aktivitetspark til glede for alle.

Ramplinepark med litt sprett og balanseleker.

Her går det an å opparbeide grillområde. Her går det an å lage skøytebane om vinteren. Det blir spennende å se bruken av parken, sier Høgeli.

Tekst og foto: Hege Celine Sæthre – hege@midtinorge.no – 958 07 534

Det er også mulig å klatre i land fra sjøsiden. Stephen Høgeli ved brua.