Nyhetsbildet i uke 41

Etter en pause et storting verdig, er vi tilbake med nyhetsglimt fra vårt distrikt og noe av det viktigste som foregår i hele regionen foregår også i det ganske land; Budsjettarbeid og dessverre nye kutt i velferdsgoder.
Fra 2020 senkes eiendomsskatten i Norge fra 7 promille ned til 5 promille. Det vil gi store utslag for blant annet Brønnøy kommune, som ligger på topp i landsmålestokk når det gjelder skatt på husene vi bor i. Det vil utgjøre nær åtte millioner kroner, og det vil være smart å allerede nå forberede seg på dette kuttet. Vi følger budsjettarbeidet, og kommer tilbake med mer.

Helgelendingen melder at det er diskusjon om store penger når det skal bestemmes hvem som skal betale regningene etter rasene i Tosbotn våren 2016. Nordland fylkeskommune krever at Helgeland Kraft dekker utlegg, mens kraftselskapet mener at de kan dokumentere at de har hatt merkostnader på 50 – 60 millioner kroner på grunn av rasene. Avisen spår to mulige utfall på saken; Enten en rettslig behandling av stridsspørsmål eller et forlik mellom de to partene.
Det er lov å håpe på enighet, da rettslig behandling kun vil gi større kostnader for begge parter, både i tidsbruk og penger.

En advarsel er viet plass denne uken, også i Helgelendingen. Regnværet gir klissblaute plener og grobunn for sopp som kunne være fristende å hive i gryta. » Honningsoppen i store kolonier i Sør-Norge, Vest -Norge og nå også på Helgeland. Det er ingen kjekk gjest å få på besøk, for den spiser trær», står det og som menneskekost er den ikke anbefalt, for den gir allergiske reaksjoner og dårlig mage.

Optima Kelp er et større forskningsprosjekt knyttet til tang og tare på norskekysten. Et av interesseområdene er Vega kommune og et besøk på den lokale grunnskolen ble delt i Brønnøysunds Avis;  Den marine kunnskapsbedriften SALT har formidlingsoppdraget for forskningsprosjektet og de bød på aktiviteter og oppgaver for de unge over to dager. SALT ønsker å formidle marin kunnskap og vektlegger » å gjøre for å lære».

Helgelands Blad skriver at Nordland fylke nå innfører reisegaranti hvis buss ikke korresponderer fra tog i Mosjøen. Dersom det ikke er buss som venter, garanteres det alternativ transport. Dette lanseres samtidig som endring i bussruter som skal gjøre det enklere å reise med tog, buss og ferjer på ytre Helgeland. Dette er gledelig for de mange som reiser kollektivt.

I samme avis kan vi lese om nytten av desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Utdanningen ble vedtatt nedlagt i 2017 og siste kull er ferdig våren 2019. En rapport som tar for seg  156 studenter fra 2000 – 2011 viser at hele 93 prosent av de som har tatt studiet lokalt, har fått jobb og blitt boende her etterpå. Det jobbes derfor nå å få beholde utdanningen på Helgeland og regionrådsleder Stig Sørra mener studiested Nesna bør få jobben med å utdanne sykepleiere i fremtiden.

Fra Helgelands blad sakset vi også denne gladtriste saken, for synd er det når folk gir seg med næring, men i dette tilfellet er del vel fortjent å legge inn årene. Egil Oknes er hele 84 år, og har stått på med sin trekkspillbedrift Belg & Bilde siden 1980-tallet.
– Jeg har ingen problemer med at jeg avslutter med å reise rundt for å demonstrere og selge trekkspill, sier Oknes, som ennå spiller instrumentet selv. Han stepper inn når Vevelstad kirke mangler organist og stiller opp på sykehjemmet i Brønnøysund og gleder folk med musikk. En stor innsats og til inspirasjon for andre.

Tekst: Arne Sæthre