Alvor, men også latter var viktige ingredienser da Sømna tannklinikk og helse- og omsorg i Sømna kommune kjørte nytenkende opplegg for å kunne hjelpe de eldre i kommunen på aller beste måte.

Midtinorge.no kunne prate med en svært glad klinikkleder for den offentlige tannhelsetjenesten i Brønnøy klinikkområde; Elaine Nygård Lande etter nylig endt samling.
– Ulike helsetjenester i Norge har i basis i lover og regler plikt til å samarbeide, men det kan være svært vanskelig å jobbe på tvers av spesialistfagfelt, så vi gjorde det annerledes – vi tenkte utenfor boksen og fant en ny vri, det fungerte så mye bedre enn det vi har opplevd før, forklarer hun.

Sondre Lillejord er tannlege på Sømna tannklinikk. Han deltok i både planleggingen av prosessen og på workshoppen.

Praktisk og teoretisk

For tidligere har de holdt foredrag for hverandre, innen plikter, lover og regler. Det kan være svært nyttig, men ofte kan det bare skrape i en viktig overflate – men ikke gi det arbeidsrommet som trengs.
– Vi har her en gruppe tjenestemottakere det må arbeides tverrsektorielt for å ivareta. For å få til et best mulig resultat, så er vi helt avhengig av god samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og den fylkeskommunale offentlige tannhelsetjenesten, forklarer Nygård Lande.
Så på et møte i januar ble det bestemt at de ønsket å jobbe både praktisk og teoretisk med fagområdet. Vi bestemte oss derfor for å lage en workshop der vi jobbet både praktisk og teoretisk med fagområdet, forklarer hun.

Riktig stell – velvære og kvalitet

For nå har det seg sånn at det stadig blir flere over 70 i Norge, og mange har fine, egne tenner som skal tas vare på.
– Det ikke alle vet er at mangel på kunnskap og samhandling om munn. Og tannhelse gjør at eldre pasienter kan dø av små infeksjoner fra munnen. Faktisk kunne en av ti som dør på sykehjem av lungebetennelse vært reddet av bedre munnhygiene, forklarer hun – og viser til innspill fra Sondre Lillejord, som er tannlege på Sømna tannklinikk, og som deltok i både planleggingen av prosessen og på workshoppen.
– Munn- og tannstell er viktig for alle, men for eldre kan manglende stell altså få alvorlige konsekvenser – det handler også om livskvalitet, velvære og ernæring – og det har vi nå jobbet med på en interessant og nyttig måte i dette obligatoriske samarbeidsmøtet!

God planleggingsfase

Nygård Lande forklarer at de ønsket god forankring i arbeidet og målet var å reflektere rundt hvordan samarbeidet fungerer per nå – hva er utfordrende.
– Vi ønsket å finne felles mål, og ikke minst hvordan kommer vi dit. Både ledelsen og ansatte ved Sømna tannklinikk og hjemmetjenesten og sykehjem i Sømna kommune, deltok på et møte i januar som ble svært gdot og nyttig. Vi fikk en erkjennelse av nå-situasjon, og gode tanker rundt hva vi kan gjøre for å få dette til sammen. Det ble ytret ønske fra sykehjemmet og hjemmetjenestens side om opplæring og undervisning i tann- og munnstell. Dette er noe vi i tannhelsetjenesten er svært glade for, og som vi mer enn gjerne er behjelpelig med, sier hun.

Laget undervisning og arbeidsstasjoner

Selve opplegget ble gjennomført på Sømna omsorgssenter – dette etter at de sendte ut en spørreundersøkelse til medarbeiderne innen helse- og omsorg – for å få vite hva som hadde verdi å lære.
– Vi kombinerte teori og praktisk arbeid og takket være spørreundersøkelsen fikk vi et skreddersydd opplegg med stor verdi for brukeren. Svarene helsepersonell ga viste et behov for opplæring knyttet til stell av proteser, stell av tenner og munntørrhet. De ønsket også å få tips og triks i forhold til de som har kognitiv svikt eller demens. Det kan være vanskelig å få til tannpuss for pasienter i denne gruppen, forklarer Nygård Lande.
På workshoppen jobbet de først med teori, og gikk så i gang med stasjonsarbeid.
– Vi forberedte tre stasjoner og la på den første ut tannpleieutstyr som ulike tannbørste, hjelpemidler til bruk mellom tennene og fluorprodukter, for å nevne noe, sier hun.

Alvor og latter

Det lå også ute modeller, helproteser, delproteser, kroner og broer som deltakerne i workshoppen kunne se på, ta og føle på og spørre spørsmål rundt.
– Tanken var her at når de har konkrete ting foran seg så kommer spørsmålene lettere. Den andre stasjonen var rollespill: «den demente pasient». Her skulle de gå sammen to og to der den ene var pasient og den andre var pleier, og øve på tilnærming når pasienten ikke vil pusse. Dette utløste mye latter, men man innså også alvoret i forhold til at det kan være kjempevanskelig å få til tannpuss på demente, og man må være bevist både kommunikasjon, relasjon og timing for å komme i mål. Den siste stasjonen besto av kollektiv refleksjon og læring der formålet var å reflektere på tvers av profesjoner og etater for å komme til en økt forståelse og dypere innsikt i temaet, utdyper Nygård Lande.

Møtte stort engasjement

Hun avslutter praten med å si at dette var en fin og vellykket samling.
– Opplegget fungerte!  Som tannhelsepersonell var det gøy å oppleve et så stort engasjement fra de ansatte som møtte opp. De var ivrige i rollespillet og stilte mange gode spørsmål. Jeg håper alle parter som er involvert i tjenesteyting hos hjelpetrengende eldre etter denne prosessen innser at skal vi komme i mål så må vi alle spille på lag. Vi som jobber innen helse er her for å yte de beste tjenestene for våre pasienter, og vi må bruke hverandre og tenke samhandling og forebygging dersom vi skal oppnå et godt resultat. Og det foregår mye godt arbeid innen helsetjenesten; vi håper vi har sådd frø som gir næring til gode arbeidsdager, sier hun.

Tekst: Hege Sæthre – hege@midtinorge.no – 958 07 534
Foto: Elaine Nygård Lande

Her var tannlege Sondre Lillejord klar for å starte ei arbeidsøkt som er nytenkende, praktisk og i samarbeid.