Rekrutteringssatsinga «Heile Helgeland” skal tiltrekke nye helgelendinger og få nye og gamle helgelendinger til å trives og hekte seg fast her på Helgeland.
– I prosjektet inngår ei digital satsing: Vi skal vise fram, bo, jobbe og leve, sier Caroline Moen Eide i Kunnskapsparken Helgeland.

I september lanserte de konseptet “Hekt deg på Helgeland” som skal gjøre det enklere for nye helgelendinger å finne seg til rette. Det ble en suksess med 26 ulike aktiviteter i heile regionen, med mer enn 300 deltakere.

“Hekt deg på Helgeland»     Kunnskapsparken Helgeland, lokalisert i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, har prosjektledelsen for rekrutteringsprosjektet «Heile Helgeland». Den nye satsinga «Hekt deg på Helgeland» inngår i dette, og har så langt vist seg å være en suksess.

Bilder fra lanseringa av «Hekt deg på Helgeland».

Trekke til oss folk     - Vi skal bidra til å trekke til oss nye helgelendinger og gjøre det enklere for tilflyttere å komme i kontakt med andre og bli kjent med muligheter i regionen, slik at de blir en del av lokalsamfunnet. Vi må sikre at de som kommer hit uten å være herfra ikke bare forsvinner etter et år eller to, sier Caroline Moen Eide, som er prosjektleder i “Heile Helgeland”.
Det foregår en storstilt eksport av ungdommen vår som reiser ut for å ta utdanning. Det er vel og bra, gitt at de finner veien tilbake. Ei utfordring er at mange tar sin første jobb der de studerer, og statistikk viser at mange etablerer seg der de tar sin første jobb.

Forankra i rekrutteringsbehovet          Prosjektet «Heile Helgeland» er etablert med utgangspunkt i utfordringene vi har i regionen knytta til befolkningsutvikling, demografi og eksport av ungdom. Satsinga er forankra i rekrutteringsbehovet vi har, og kommer til å få, i næringslivet, kommuner og offentlig sektor for øvrig. Dette er et stort samarbeidsprosjekt, der vi i dag har 35 partnere. At vi i løpet av den korte tida prosjektet har vart, har greid å knytte til oss så mange, viser at det trengs ei samlende satsing for Helgeland.
-Målet er at satsinga skal bli langsiktig. Skal den bli så slagkraftig som vi håper og ønsker, er vi avhengige av at mange stiller seg bak. Vi er avhengige av å ha god spredning blant partnerne når det gjelder bransjer og geografi, og det må være en miks av kommuner, offentlige og private virksomheter for at vi skal kunne vise det mangfoldet som Helgeland har å by på.

Ingen snarveg              - Det finnes ingen lettvint løsning på rekrutteringsutfordringene til Helgeland. Når en jobber med ei slik overordna satsing og omdømmebygging, er det vanskelig å måle resultater fra kvartal til kvartal og fra år til år. Dette må vi jobbe med over lang tid før vi kan begynne å se effekten.
Satsinga «Heile Helgeland» er ny og starta helt fra scratch. Tidligere hadde vi «Vivilheim», ei forening som ble etablert for å få utflytta helgelendinger til å komme tilbake. I 2019, etter ti år, ble den avvikla. Da ble Kunnskapsparken Helgeland og flere av de som hadde vært med i foreninga, utfordra til å jobbe fram ei skisse for vegen videre: Hvem er målgruppen, hva slags aktiviteter skal vi prioritere, og hva slags ambisjoner skal vi ha. Resultatet ble «Heile Helgeland». Der har vi lagt en del planer, men konseptet er samtidig fleksibelt, der vi etter hvert må se hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Vi må finne ut hva som er behovet her og nå, sier Moen Eide.

Trøkk på det digitale                At det plutselig oppsto uforutsigbare tider i 2020 har gjort at vi har lagt et ekstra trykk på den digitale satsinga, som er en stor og viktig del av prosjektet.
-Men «Heile Helgeland» er mye mer enn ei digital satsing. Målet er at vi skal jobbe helhetlig med rekruttering, etter en modell der vi både jobber for å synliggjøre muligheter for å tiltrekke oss flere nye helgelendinger på. Samtidig som vi jobber for å forbedre mottak og ivaretakelsen av nye helgelendinger, slik at de som kommer hit finner seg til rette og blir en del av lokalsamfunnet. Hvis vi er gode på tiltrekking, mottak og ivaretakelse klarer vi å bygge opp et varemerke som gjør at vi kommer inn i en positiv, selvforsterkende spiral, slik at vi klarer å tiltrekke enda flere – fordi vi får et godt omdømme.
Dette er ei utrolig spennende, artig satsing, som vi ser at mange slutter seg til og som mange ser viktigheten av. Jeg tror mange syns det var kjærkomment at det kom ei samlende satsing for Helgeland, sier hun.

«Heile Helgeland» er et samarbeidsprosjekt med mange partnere, her representert ved Helgeland Kraft, Hemnes kommune, Vefsn kommune, Helgelandssykehuset, Alcoa Mosjøen, Alstahaug kommune, Celsa Armeringsstål og Kunnskapsparken Helgeland.

Over 1000 arrangement                 Nettsidene heilehelgeland.no ble lansert i november i fjor.
– I løpet av det første året har vi publisert over 90 saker, registrert 1 055 arrangement, og det har vært mye besøk på nettsiden. Vi er på plass i ulike sosiale kanaler som Facebook og Instagram, og sender månedlig ut nyhetsbrev. Vi har troa på at vi må jobbe i mange kanaler for å nå ut.
Det har vært viktig for oss å lage ei dynamisk nettside, hvor vi legger ut nye saker om spennende jobber og spennende arbeidsgivere. Vi har også en stillingsdatabase som til enhver tid er oppdatert med integrasjon mot NAV sin stillingsdatabase. På nettsidene har vi også en arrangementskalender. I dette merkelige året har det vært registrert over 1000 arrangementer i heile regionen, kombinert med gode historier om tilflyttere, tilbakeflyttere og godt etablerte helgelendinger som deler sine erfaringer med å bo, jobbe og leve på Helgeland. Det er dette det handler om: Vi skal vise fram, bo, jobbe og leve.!

Må framsnakke           Men denne type arbeid gjør seg ikke selv.
– Det å gjøre satsinga kjent, komme under huden på helgelendinger og skape ambassadører for Helgeland, er en viktig del av jobben. Skal vi nå ut med det Helgeland har å by på, må vi som bor her vært stolte og framsnakke regionen vår og de mulighetene som er her, sier Moen Eide.

Hekt deg på Helgeland         Hun mener det også de som allerede har flytta hit blir tatt våre på.
– Konseptet «Hekt deg på Helgeland», som ble lansert i høst, er et viktig bidrag til dette. Dette er et konsept som skal legge til rette for at folk skal bli kjent med andre og finne ut hva som finnes av muligheter til nærområdet: Alt i fra turområder til organisert aktivitet i regi av lag og foreninger, sier hun.
Dette ble lansert i slutten av september.
– I forbindelse med lanseringen var det 26 ulike aktiviteter på programmet og til sammen deltok over 300 personer. Det dreide seg om alt fra strikkekvelder til felles utetrening, quiz, sosiale turer, kaffesmaking, kampsporttrening, padling og klatring. Vi hadde aktiviteter i Brønnøysund, på Vega, på Lovund og Onøy, i Rana, Vefsn, Alstahaug, Hemnes –  på fjellene og på strendene – heilt fantastisk. Vi fikk veldig mye positiv respons, sier hun.

Jamming på Lovund            På Lovund kunne musikkforeninga melde om at 15 stykker deltok på åpen dag med jam og resultatet ble fem nye medlemmer. Polarsirkelen Kampsport hadde fulltegna fellestrening og måtte sette opp ekstra trening i etterkant fordi de fikk så mange nye medlemmer.
– Ambisjonen for «Hekt deg på»-konseptet er at vi skal ha ei uke på høsten og ei på våren der vi samler et program med organisert aktivitet med mål om å vise fram forskjellige typer aktiviteter og muligheter i regionen. Vi hadde deltakere i alle aldre i høst, og slik håper vi at det blir framover også. I tillegg har vi etablert et nettverk på Facebook, ”Hekt deg på Helgeland” der vi siden lanseringa har fått mer enn 470 medlemmer. Der kan folk som ønsker det komme i kontakt med andre, i tillegg til at vi kan bruke dette nettverket til å spre informasjon om organiserte «Hekt deg på»-aktiviteter, sier Moen Eide.

Avhengig av partnerne        Når det inngås avtale med samarbeidspartnere i prosjektet, handler det også om å bidra med initiativ og engasjement.
– Det er viktig for oss å ha ei god geografisk spredning og at partnerne er engasjert i arbeidet, for det er vanskelig for oss som jobber i prosjektet å ha full oversikt over alt som skjer i heile regionen, sier Caroline Moen Eide.

Andre samarbeidsprosjekter           Kunnskapsparken Helgeland jobber med hele Helgeland som nedslagsfelt, og jobber med mange spennende prosjekter.
– En av disse er Kandidat Helgeland, et regionalt traineeprogram, som har vært i drift i elleve år. I samarbeid med næringsliv, kommuner og offentlig sektor for øvrig har vi bidratt til at 125 nyutdanna personer har starta sin karriere på Helgeland. Vi har hatt traineer i 40 ulike virksomheter rundt om i regionen, deriblant Brønnøysundregistrene. Dette er et eksempel på et samarbeidsprosjekt i regionen, som har gitt svært gode resultater., sier hun.

Inkubatorsatsing           Samla sett er det mye positivt samarbeid som foregår på Helgeland.
– Vi i Kunnskapsparken fasiliteter mange samarbeidsprosjekter, som Olje- og gassklynge Helgeland, Arctic Cluster Team og reiselivssatsinger for hele regionen. Vi har i tillegg en inkubatorsatsing, der vi følger opp gründere og innovasjonsprosjekter i små og store etablerte bedrifter. Vi har også jobba med etablering av Vitensenter Nordland som har Helgeland og hele Nordland som nedslagsfelt. Vi er nødt til å bli enda bedre kjent med hverandre for å få synliggjort alt det positive samarbeidet som foregår!

Tekst: Torstein Finnbakk – torstein@midtinorge.no
Hovedfoto: Isak Brun
Collage og gruppefoto: «Heile Helgeland»