10 C
Brønnøysund
mandag, oktober 3, 2022
spot_img
HjemOpplevelserFrisk kombo av friluftsliv og geologi

Frisk kombo av friluftsliv og geologi

-

– Vi jobber mye med å fylle naturbaserte opplevelser med spennende og interessant innhold, og vi har bærekraftperspektivet med oss i alt vi gjør, sier Charlotte Olsen, og inviterer med på guidet tur!

Foto under er tatt av Trollfjell Geopark & Friluftsråd og viser ulike aktiviteter de har arrangert i nærområdet.

Charlotte Olsen og daglig leder Kamilla Pedersen i Trollfjell Geopark og Friluftsråd arrangerer søndag den 24. oktober guidet tur til Rugåsnesodden i Velfjord.
– Der kan vi nyte friskt høstvær og samtidig oppleve det gamle marmorbruddet, og lære om både bergverksdrift og den spennende geologien i området. Dette er det første arrangementet for geoparken etter at pandemirestriksjonene ble opphevet for noen uker siden, opplyser de to.

For Pedersen er det dessuten det første arrangementet etter at hun gikk inn i jobben som daglig leder 1. oktober, og hun gleder seg til å ta fatt på jobben i skjæringspunktet mellom friluftsliv, geologi og kunnskapsformidling.
– Det handler om å fylle friluftsopplevelser med noe ekstra, å øke opplevelsesverdien. Vi bor i et unikt geologisk område og det er så mye spennende geologi man kan se når man ferdes ute i naturen, sier hun.

Det er nå åtte år siden ideen om en egen geopark-status for området på Sør-Helgeland og Leka ble realisert som et prosjekt i regi av Sør-Helgeland regionråd. I 2019 ble Trollfjell anerkjent som UNESCO Global Geopark, noe som betyr at området har en unik geologisk naturarv av internasjonal betydning. Siden den gangen har de ansatte jobbet for å gjøre både store og små bevisste på hvilke unike geologiske kvaliteter området har å by på. Her kan man bevege seg rundt i – eller bokstavelig talt spasere på  – sporene etter 500 millioner års geologisk utvikling, fra kollisjon mellom urgamle kontinenter og fjellkjededanning til moderne geologisk historie med istider og landheving.
– Nå håper vi på å få enda flere ut, og gjøre folk i alle aldre mer nysgjerrige på geologien, sier Pedersen.

Hun tar fatt på jobben som daglig leder for geoparken med friluftsliv- og lærerutdanning i bagasjen.
– Læring i friluft er et viktig arbeidsområde for oss, der vi ønsker å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for dette, både når det gjelder utstyr og kompetanse. Noen av målene fra læreplanen krever litt ekstra arbeid, og blir kanskje nedprioritert i en hektisk lærerhverdag. Vi har et håp om å kunne bidra der hvor det kan være vanskelig for dem å nå disse målene selv. Og så er det viktig å hjelpe dem med å se hvilke muligheter som finnes med naturen som læringsarena, uten at det trenger å kreve så mye ekstra, sier Pedersen.

For det handler ikke bare om geologi. Pedersen er også leder for friluftsrådet, og trekker fram som eksempel prosjektet Trygt hav Helgeland der skoleelever får svømme- og livredningsopplæring der hvor de trenger det mest, nemlig ute i havet.
– Vi tilbyr kursing til lærere og låner ut utstyr slik at skolene selv kan holde utendørs svømmeopplæring på en forsvarlig måte. Vi har faktisk en skoleklasse fra Nordhus skole som er ute i sjøen i dag. Det er i det hele tatt veldig mange sammenfallende interesser mellom friluftsrådet og geoparken, det er en veldig takknemlig jobb å kombinere. Vi arrangerer for eksempel friluftsskole hver sommer i alle de seks medlemskommunene. Det handler om å gi barn og ungdom i skolealder en spennende og interessant start på friluftslivet, og så har vi i tillegg geologi på timeplanen, sier hun.

Charlotte Olsen trekker fra grottevandring i Svarthola ved Torghatten som en av de mest spennende aktivitetene arrangert sommeren 2021.
– Hullet i Torghatten er jo egentlig to havhuler som har møttes, men det er også flere mindre huler i området som er lite kjent. Der fikk barna lære om kvartærgeologi, om isens krefter og landheving. Hva er det som har dannet disse hulene og hvorfor ligger de så høyt over dagens havnivå?  På grottevandringen fant vi en helt rund stein langt inne i grotten. Hvordan havnet den der, når alle de andre steinene var ujevne med skarpe kanter? Det handler om å spre kunnskap, om å skape undring og nysgjerrighet for hvorfor ting er som de er, sier Olsen.

Selv om mye av aktivitetene er rettet mot barn og unge jobber Trollfjell Geopark og Friluftsråd også med tilrettelegging for den voksne delen av befolkningen.
– Vi samarbeider med idrettslag og foreninger. Vi er også eid av kommunene som ofte henvender seg til oss. Det kan være alt fra merking og skilting av stier og legging av klopper til større prosjekter som gapahuker, padleløyper og tilrettelegging for parkering. Vi gjør også en del kartarbeid sammen med fylket på oppdrag fra Miljødirektoratet. Og så har vi oppgaver som er litt mindre synlige, der vi er et rådgivende fagorgan når det gjelder friluftsliv, forteller Pedersen.

Geoparken jobber også aktivt opp mot reiselivsnæringen.
– Vi jobber mye med å fylle naturbaserte opplevelser med spennende og interessant innhold, og vi har bærekraftperspektivet med oss i alt vi gjør. Det er viktig for oss å forvalte de mulighetene vi har på en godt måte.  Det handler om turistopplevelser som ikke skal sette så store fotavtrykk, sier Olsen.
Som eksempel  viser hun fram turkart laget spesielt for «geobiking».
– Det er en form for selvguiding på sykkel. Vi har laget slike kart for Vevelstad, Vega og Sømna, med informasjon om utvalgte geosteder og andre opplevelser langs ruta. Nå jobber vi med Leka, og målet er et sykkelkart for alle seks kommunene. Dette er noe reiselivet også kan gjøre seg nytte av, sier Olsen.

Den som ser etter et stort og flott museumsbygg for geoparken i Brønnøysund må imidlertid lete lenge. Geoparken har utstillingslokaler i Storgata i Brønnøysund som er åpent for publikum, men det største utstillings- og formidlingslokalet finner man ikke innendørs, sier Pedersen.
– Dette er vårt museum, sier hun og slår ut med hånden mot et stort flyfoto av Helgelandskysten med fjell og hav og holmer og skjær.
– Vi ønsker å være mange plasser, ikke bare på ett sted. Derfor jobber vi med å sette ut moduler med informasjon og å skape aktivitet rundt omkring i kommunene. Det ligger også i planene at det skal lages et formidlingsrom ved Torghatten, som en del av prosjektet til Nasjonale turistveger. Men først og fremst skal vi ha mange informasjonspunkter. Husk at geoparken dekker rundt 10.000 kvadratkilometer, og vi ønsker å være tilstede rundt om i hele regionen, sier Charlotte Olsen.

Nå håper de folk skal finne informasjon som gjør dem mer nysgjerrige, og Pedersen trekker igjen fram turen til Rugåsnesodden, som alle kan delta på. Og om man vil vite mer, er det bare å ta seg en tur innom lokalene i den sørlige delen av Storgata.
– Så lenge vi er på kontoret setter vi ut skilt som sier at vi har åpent. Det er bare å komme, det setter vi pris på, sier Pedersen og Olsen nærmest i kor.

Geoparken er en del av et internasjonalt nettverk med til sammen 169 UNESCO-geoparker i 44 land. Dette er et nettverkssamarbeid som handler om forvaltning av den mest fremragende geologien som finnes på jorda. I Norden er det blant annet etablert et prosjektsamarbeid mellom Trollfjell, Katla (Island) og Rokua (Finland) geoparker som retter seg mot tilhørende videregående skoler med et undervisningsopplegg rundt geologi, kultur og bærekraftige samfunn.

Tekst: Lillemor Hestvik – post@midtinorge.no
Hovedfoto Lillemor Hestvik – øvrige foto lånt av Trollfjell Geopark og Friluftsråd Brønnøysund

Charlotte Olsen og daglig leder Kamilla Pedersen i Trollfjell Geopark og Friluftsråd arrangerer søndag den 24. oktober guidet tur til Rugåsnesodden i Velfjord.