I nær et kvart århundre har Irene og Ola-Jørn Tilrem på Eide i Brønnøy drevet med avl av limousin-fe.
– Spenningen ved å få avlet frem de beste egenskapene til limousinen driver oss videre og vi setter stor pris på nettverket vi er i, sier Ola-Jørn Tilrem.

Vi sitter i ei hagestue med internasjonalt utseende og stemning og møter rotnorsk gjestfrihet med traktering og prat om det som opptar livet på Eide gård: Avl av limousin-fe, en storferase som stammer fra regionen Limousin i Frankrike og som her på gården har genstatus full French. Det vil si at feet har gener tilbake til «den franske Herd-book»; fra1866, da de begynte å føre stamtavle over rasen.
– Våre kjøpere av avlsdyr kan være sikre på at limousinen er renraset. Det er profil på hvert dyr basert på DNA-prøver fra hår, så sikkerheten er absolutt.  Det går ikke an å jukse med det. Og det er praktisk, sier Tilrem, som kjøpte aller første dyr i 1996.
– Vi sluttet med melkekyr og ville starte med kjøttfe. Vi søkte stipend hos Norsk Kjøtt for å finne ut hva vi skulle drive med. Studietur til de britiske øyer ga oss en start, for der fikk vi innblikk i både ren og kryssingsavl og møtte mange dyktige drivere, forklarer han.

Irene og Ola-Jørn Tilrem driver med avl av storferasen limousin og bor i naturskjønne omgivelser i Brønnøy. Her i familiens hagestue, som de har bygget selv.

Det skulle allikevel bli franske gener ruslende på gården vakkert plassert ved havet i Brønnøy. Dette fordi limousin-feet har så mange gode egenskaper. Stikkord er god kvalitet på kjøttet, tilpasningsdyktige dyr, de føder lett og de er gode ammekyr.
– De fleste synes det vel er litt sært å skulle la en fransk kurase få ta så stor plass i livet og nærmest bli del av ens identitet, som tilfellet er med limousinen og meg. Men det er ved fordypning man blir motivert. Og ved fordypning blir arbeidet interessant, sier Tilrem, som av god grunn har æresmedlemskap i organisasjonen Norsk Limousin.
For han har bak seg år som daglig leder, redaktør, styremedlem og medlem avlsutvalg i interesseorganisasjonen for rasen og avlerne.

Ola-Jørn Tilrem ble hedret med æresmedlemskap i foreningen Norsk Limousin. Her er tegningen han fikk, som ikke levner tvil om fagfelt og interesse.

Parallelt med dette har ekteparet Irene og Ola-Jørn Tilrem gjort det daglige arbeidet; gi fòr og vann, følge med på hvordan dyrene har det, naturlig nok ekstra nøye under insemineringsperiodene, hvorpå ei limousinku går drektig i ni måneder. Gårdsdrift med limousin er ellers ifølge de to noe enklere enn drift med vanlige melkekyr.
– Det er naturlig produksjon der kalvene er i lag med kua. Det gjør at vi slipper produksjonssykdommer. Når vi har veterinærbesøk nå så handler det oftest om drektighetsundersøkelse, inseminering og avhorning, opplyser Tilrem.

Som altså er genetikkjeger; på jakt etter semin og embryo fra de aller beste limousindyrene i Europa.
– For å starte med begynnelsen; Vi dro årlig til Frankrike. Besøkte ulike gårder, auksjoner og den nasjonale Limousin-utstillingen. Det er utstilling av de flotteste dyrene. Vi ble kjent med oppdrettere som har okser i verdensklasse. Franskmenn som er svært inkluderende i møtet med folk som er genuint interesserte.
Vi klarte også nylig, takket være nettverket vi har opparbeidet oss på 35 turer til Frankrike, å få kjøpt noen doser semin fra okse som er etterspurt i hele verden og utilgjengelig for det åpne markedet. For to år siden var doseprisen på auksjon for akkurat denne oksen 8600 kroner stykket, forklarer Tilrem.

Ved lange generasjonsintervaller og høye priser for å få beste avlsdyr, har ekteparet verken råd eller tid til å gjøre mange dårlige valg.
– Vi har fått mye erfaring i løpet av årene og vet nå hva vi må kjøpe for å få avlet frem riktig type egenskaper. Det fantastiske franske indekssystemet presenterer genetikken, sånn at du kan få kjøpt det du trenger for å få riktige egenskaper i din besetning, bedre gemytt, mer melk, mer kjøtt. Vi har kjøpt over flere generasjoner, og ser at det fungerer. Og så er det spesielle med de ufattelig dyktige franske avlerne: De avler frem genetikk som bestrider normalkurven. De forener avlsegenskaper som normalt er antagonister og avler frem dyr som gir både i pose og sekk!
Men å kjøpe semen fra Frankrike betyr ikke alltid suksess. Vi opplever skuffelser. Men det er med på å gjøre det interessant å gå til fjøset. Hvordan blir årets resultat. Hva oppnår vi i år…

 

Limousin-fe på Eide gård.

Vi går en runde på gården og ser på dyr som har vært på annet beite, men som nå koser seg nær driftsbygningene. Litt skeptiske, men tydelig harmoniske dyr kommer og smaker på fòret som er populært.
– Limousinen er kjent for å være veldig glad i mat. De spiser til det er tomt, så det må porsjoners, forklarer Ola-Jørn Tilrem.
Blant dyrene som tusler ute er den flotteste kua Formidable og på annet beite er Exquise, en oksekalv som kan bli avlsokse på gården. Dyrene har gjerne franske navn og det karakteristiske utseendet med myk, brun pels.

Det er både ungdyr og godt voksne dyr i besetningen. Kua i midten av bildet (712), er faktisk 15 år gammel!

Ekteparet Tilrem selger altså ikke kjøtt fra sin besetning, men dyr for avl. Men de to har mange tanker om hvorfor denne rasen er blitt så populær, selv i land det finnes en rekke flotte raser å velge mellom.
– Jeg mener at en vesentlig årsak til at limousinen er blitt så ettertraktet på matbordet, er den franske mentaliteten; å skaffe kunden kjøtt av aller beste spisekvalitet. I Frankrike selges kjøttet på egne butikker under varmerket Blason Prestige. Det ville vært helt utenkelig i Frankrike å skulle anonymisert kvalitetsforskjeller og mangfold fra alle rasene og solgt det under fellesbetegnelsen storfekjøtt. Tenk om det var på samme måte i Norge. At man ikke bare spurte om hvor vinen kommer fra, men også kjøttet. Da gikk det an en dag å få smakt Galloway cattle, en annen dag Hereford, en tredje limousine og en fjerde dag Angus. Kunden må vite hva han er ute etter, på den måten kan vi få et bedre tilbud også her, mener han.

Rundt 50 dyr er i ekteparet Tilrems besetning. Dyr fra gården har på det meste oppnådd 84 000 kroner på auksjon.
– Det var ei kvige som ble solgt på Agroteck i Lillestrøm. Det er stas og noe å strekke seg etter. Vi ønsker å bidra til å spre bevisstheten om limousinkjøttets kvaliteter også fremover. Og det er godt å kunne jobbe slik vi gjør. Vi ønsker ikke å gjøre noe halvhjertet. Det er «all in». «Love em», sier han, og setter fra seg et tomt spann.
Dyrene rusler tilbake til favorittstedet ved noen trær. Nær saftig gress. En siste kommentar kommer fra Tilrem;
– Det blir spennende frem mot jul. Vi fikk i forrige uke bekreftelse på fem doser fra en av kontaktene i Frankrike.

Tekst og foto: Hege Celine Sæthre – hege@midtinorge.no – 958 07 534

Ola-Jørn Tilrem ved noen av de rundt 50 dyrene i besetningen. – Vi ønsker å bidra til å spre bevisstheten om limousinens kvaliteter også fremover, sier han.