15 C
Brønnøysund
onsdag, juli 24, 2024

Godt år for Verdensarvsenteret

Tross Covid 19, kan Verdensarvsenteret på Vega oppsummere et godt og positivt år med stor økning i besøkstall. I 2022 kan det bli egen folkehøgskole på Vega, med utgangspunkt i verdensarvens verdigrunnlag.

– Situasjonen har gjort at det ikke var mulig å få gjennomført arrangementer og konferanser slik som planlagt, men sett under ett har sesongen vært svært god ved senteret i 2020, sier daglig leder i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Rita Johansen.

35 000 på besøk              Verdensarvsenteret, kafeen, og turistinformasjonen har hatt mellom 30 000 og 35 000 besøkende i år. I fjor hadde senteret til sammenlikning 11 000 besøkende. Da var sesongen kort, siden verdensarvsenteret ble åpna i juni 2019. Men den ble også kort i år på grunn av koronaen, som gjorde at senteret først kunne åpne dørene som på samme tid i fjor. I tillegg var det heller ikke mulig å gjennomføre større arrangement. Slike var det flere av i fjor. Så totalt sett er det et godt potensial for økning i antall besøkende.

Verdensarvsenteret sommeren 2020

Til tross for tredobbelt besøkstall og et generelt godt år, regner Verdensarvsenteret med at man i år har tapt opp mot en million kroner i billett- og salgsinntekter. Dette skyldes i hovedsak bortfall av organiserte turer, cruisebesøk og at utflukter med hurtigrutepassasjerer.

7 000 billetter               Til sjølve utstillingene i senteret er det solgt om lag 7 000 billetter. Dette har vært svært populært, med nytt utstillingskonsept og audiovisuell guiding i stedet for gruppevis, personlig guiding som man ikke har kunnet gjennomføre under smittevernsituasjonen.

Kari Renate Nilsen og Rita Johansen i samtale våren 2020.

Sceneinstruktør Kari Renate Nilsen har stått sentralt i arbeidet med å utvikle audioguidinga, som blant annet byr på viser og fortellinger.
I sesongen jobber til sammen 15-20 personer i eller i nær tilknytning til Verdensarvsenteret, som er en viktig arbeidsplass i Vega.
Utenom selve senteret, må det også nevnes at attraksjonen Vegatrappa og Ravnfloget Via Ferrata har hatt et besøkstall langt ut over det som var forventa.

Fra Vegatrappa. Utsikt mot Søla.

 

Mye brukte tilbud som gjør at mange betrakter Vega som et attraktivt mål er utlån av snorkeldrakter, sykler og kajakker. Mange besøkende kommer hit via egne sykler og kajakker.
– At hurtigbåtanløpet til og fra Sandnessjøen ble lagt til Gardsøy, er noe som har gjort det lettere for mange å søke senteret. Gjestehavna er også populær, og her skal det føres opp servicebygg før sommeren. Neste sommer planlegges det også å ha kveldsåpen kafe, noe som vil gjøre det enda mer attraktivt for båtfolket.

Svært mange klatret på Vega i 2020.

Folkehøgskole mulig i 2022     I fjor høst finansierte verdensarvstiftelsen et konsept for å se på mulighetene og interessen for ei folkehøgskole på Vega, kalt Fremtidens folkehøgskole. Bærekraft blir et stikkord for den påtenkte skolen, som skal knyttes opp mot verdensarvens  verdigrunnlag.
Emergence School of Leadership i Oslo ble engasjert i dette arbeidet. Formannskapet, som er styringsgruppe for prosjektet, er positive til dette, og i vår og høst ble det holdt folkemøter om planene.

– Nå skal vi se på hva som må til av bygninger, eierstruktur, driftsmidler og planer for endelig finansiering. Vi ser at vi trenger et år ekstra på oss for blant annet å få investeringsmidler på plass, så en søknad vil ikke bli sendt før 1. april 2022. Vi er likevel svært fornøyd med en slik framdrift, for etablering av folkehøgskoler har i de fleste tilfeller tatt mye lengre tid enn dette, sier Rita Johansen.

Tekst: Torstein Finnbakk – torstein@midtinorge.no – 90982968
Foto: Hege Celine Sæthre – hege@midtinorge.no – 958 07 534

Daglig leder i Vegaøyan Verdensarv, Rita Johansen, våren 2020. – Vi hadde god økning i antall besøkende i 2020, sett opp mot åpningsåret i fjor, sier hun. 

Related Articles

- Annonse -spot_img

Siste