«Det mest interessante alternativet er kanskje at Høgskolen i Nesna gjenopprettes som selvstendig statlig høgskole». Det skriver professor emeritus og tidligere universitetsrektor, sømnaværingen Sigmund Grønmo, i boka «Kampen om Campus Nesna».

Boka foreligger fersk fra trykkeriet, utgitt av Orkana forlag med støtte fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.
Boka er redigert av professor Sigurd Allern, og en rekke av bokas bidrag er også skrevet av ham.

Boka byr på mange bilder fra kampen om utdanninga på Nesna. Foto er scannet fra boka «Kampen om Campus Nesna».  Foto over er av tidligere Nesna-studenter på 100 årsjubileum i 2018. F.v. Magnar Solbakk, Einfrid Groven, Tove Holm og Trond Carlsen. Foto: Torstein Finnbakk

Høgskolen på Nesna, markerte i 2018 med stor festivitas sitt 100 års-jubileum. Få måneder seinere ble høgskolen vedtatt nedlagt av Nord Universitet. Til tross for en dramatisk dragkamp og protester fra mange hold, står vedtaket om avvikling i skrivende stund fast.

Sigurd Allerns artikkel «Nesnas opprør mot den urbane arrogansen» innleder den om lag 300 sider tjukke boka.
«Et fyrtårn er slukket», har journalist Martin Jøsevold satt som tittel på sitt nesten profetiske minneord over høgskolen, skrevet allerede i 2015, da det ble vedtatt at høgskolen i Nesna skulle fusjoneres med Universitetet i Nordland.
«Kven har lurt oss?» er tittelen på bidraget til tidligere rektor ved høgskolen, Arna Meisfjord, mens Tor-Helge Allern står bak artikkelen «En historie og brutte og falske løfter».

Det vil falle for langt her å skulle nevne hver enkelt av de i alt 27 bidragene i kampskriftet, skrevet av et solid knippe forfattere, som samla sett bringer en sterk dokumentasjon på spillet og intrigene bak nedlegginga av et studiested som gjennom mer enn 100 år har ivaretatt lærerutdanning i Nordland og skaffet habile lærerkrefter til store deler av landet for øvrig. Det glemmes heller ikke at sykepleierutdanning i Sandnessjøen ble vedtatt med samme pennestrøk.

Fra boka «Kampen om Campus Nesna»

Protestene mot vedtaket er ikke over, og har ikke minst avstedkommet mange kreative tanker, ideer og vyer om videre eksistens for utdanning på Nesna. Folkeaksjonen fikk raskt over 20 000 medlemmer, og boka som nå ligger på bordet er et solid vitnesbyrd om dette.

Kampen om campus Nesna
Sigurd Allern (red.)
Bokmål / innbundet / 308 s / Orkana 2020
kr 299

Tekst og hovedfoto: Torstein Finnbakk  – torstein.finnbakk@midtinorge.no – 90982968
Foto: Bildene er scannet fra boka