Vet du hvor mange som bor i Nordland? Hvor mange arbeidsledige det er her? Om vi tenker på bærekraft? Indeks Nordland gir mange svar, og gir deg kanskje lyst til å lære enda mer om distriktet vi bor i.

Erlend Bullvåg fra Handelshøgskolen Nord universitet holdt tidligere i år et kunnskapsspekket og humoristisk innlegg for næringsdrivende i Brønnnøysund der Indeks Nordland ble gjennomgått, men så mange flere kan ha nytte og glede av å lese rapporten som viser utviklingen gjennom 2021 og utsiktene for 2022. Bullvåg leder an arbeidet med rapporten, men han hadde med seg syv andre forfattere i denne 19 årgangen av rapporten.
Her finner du Indeks Nordland på nett.

Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med Norge. Det betyr at du kan få innsikt i hvordan Nordland presterer og hvor vi er på vei. Målet er også å inspirere til stolthet og debatt og særlig nyttig for bedrifter er det at tallmaterialet kan gi mulighet for å sette mål for egen bedrift! For visste du at Nordland siden 2012 har hatt høyere verdiskaping per omsatt 100 kroner enn landsgjennomsnittet? Visste du at utviklingen i dette distriktet går mot mer og mer kvinnelig eierskap; fra 2015 til 2020 økte privat kvinnelig eierskap fra 19 til 22 prosent.

Andre områder det er nyttig å få innblikk i er eksport, bærekraft, lønnsomhet og investeringer. Rapporten beskriver hvordan det i 2021 ble tidenes økonomiske opphenting anført av eksportbedriftene i fylket, dette etter tid med pandemi og restriksjoner. Omsetningen i 2021 økte til 201 milliarder kroner, hele 10,6 prosent opp fra 2020. Rapporten beskriver at det er usikkert hvordan krigen i Ukraina vil påvirke den økonomiske aktiviteten i Nordland i år, men det ventes totalt sett en vekst på rundt 6 prosent.
Det er Partnerskap Indeks Nordland som står bak rapporten, det er Innovasjon Norge, Nav Nordland, Nordland fylkeskommune, NHO Nordland, KPB, DNB ASA og LO Nordland.

Les gjerne mer selv, og er du etter denne fortsatt klar for mer nyttekunnskap om bedrifter, anbefales disse sidene på Brønnøysundregistrene. På brreg.no finner du blant annet hvilke nye bedrifter som starter opp både lokalt og nasjonalt, men også om bedriftene fortsatt eksisterer. Det kan være nyttig å vite hvis du selv har en gründerdrøm eller om du på noe vis trenger å faktasjekke en bedrift!

Tekst og foto: Hege Celine Sæthre – hege@midtinorge.no – 958 07 534

Indeks Nordland er en nyttig sammenstilling av statistikk fra blant annet Statistisk sentralbyrå som viser den økonomiske tilstanden i vår region, i tillegg til så mye mer! På foto over er Erlend Bullvåg i gang med å presentere rapporten for næringsdrivende i Brønnøysund.