Nyhetsbildet i uke 23

Vi starter med en gladnyhet fra Træna, som omtales i Helgelands Blad. Denne  uken ble Træna kommune utropt til vinner av Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris på 500 000 kroner.
Juryen sier i sin begrunnelse at kommunen har kultur for å tenke nytt og er svært offensiv i sitt innovasjonsarbeid. Den lille kommunen med 460 innbyggere får ros for helhetlig arbeid og for å tenke bredt i økonomiske utfordrende situasjoner. Træna vant i konkurranse med 20 andre kommuner som hadde meldt seg på (kun 20 av landets 426 kommuner!) og Træna konkurrerte med Sola og Sarpsborg.

I samme avis leser vi at Nordland fylkeskommune ønsker grønne ferjer på Helgelandskysten. Seks samband skal trafikkeres i første omgang og disse er Vennesund – Holm, Horn – Andalsvåg, Tjøtta – Forvik, Nesna – Levang, Jektvik – Kilboghavn og Forøy – Ågskardet. Dette skal skje fra tidsrommet 2019 til 2022.
Fylkeskommunen ønsker stor satsing på null- og lavutslippsferjer, og denne overgangen er svært kostbar.

Helgelendingen skriver at Boreal vant NEX-kontrakten, som består av drift på hurtigbåtrute mellom Helgeland og Bodø.
Denne avtalen går helt frem til 2027.
Boreal drifter fra før en rekke ruter i Nordland, og nå er to nye nordlandsekspressbåter under bygging. Den første båten blir levert i desember 2018 og den andre i februar til neste år. 

Nå blir det endelig viltgjerde mellom Mosjøen og Laksforsen etter en rekke sammenstøt mellom tog og dyr. Dette kan vi lese om i Helgelendingen.
Arbeidet starter nå i juni og vil pågå i to år. Det skal naturlig nok lages over- og underganger ved viltgjerdet, slik at folk kommer seg dit de skal.
Både rein og elg skal være påkjørt ved mange anledninger på strekningen, og banesjef Bjørn Sørum er svært glad for at de nå kan starte på arbeidet.

Helgelands Blad melder at Samferdselsdepartementet har ambisjoner om å legge til rette for flere tilbydere i nye anbud på kortbanenettet for fly. Bakgrunnen for dette er at korte tidsfrister har gjort det umulig for nye tilbydere å skaffe fly og personell før fristene har vært ute. Departementet vil nå lyse ut konkurransen høsten 2018 med mål om tildeling som gir en oppstartperiode på mer enn ett år før ny avtaleperiode fra 1. april 2020.

Og nok en sak fra Helgelands Blad, som denne uken var sterk på gode nyheter:
Det blir igjen drift i restauranten Torshavn, som ligger på Lurøy. Det er nyutdannet kokk Axel Jamtli på 19 år som satser etter å ha vært lærling på restauranten Kraft Bodega i Trondheim.
Han lover meny med gode lokale råvarer, et initiativ vi applauderer!

Tekst: Arne Sæthre