Hovedbygget på 13 200 kvadratmeter ruver allerede i landskapet, på ei tomt som ikke er mindre enn 90 mål.
Et hundretall arbeidere er i sving på bygget som ligger like ved fylkesvei 17 i Bindal, måler  125 x 105 meter, og er oppført i stål- og sandwichkonstruksjoner.

Aleksander Lundseng er prosjektleder for Svaberget Smolt. Han står her inne i bygget, som vil få 13 200 kvadratmeter grunnflate.

Før det kom så langt, måtte selve fylkesvei 17 bli midlertidig omlagt for å få lagt rør under veien. Den ble så lagt tilbake til opprinnelig trasé. Formidable mengder stein er kjørt vekk.
– Tørre tall gir liten mening for de fleste. Men all masse som er fjernet ville ha fylt ei sammenhengende rekke med lastebiler herfra til Trondheim, sier prosjektleder Aleksander Lundseng, som viser oss rundt på anlegget.

Realt arbeid. Vel 100 anleggsarbeidere er i sving på smoltanlegget.

SinkabergHansen er hovedeier i det nye Svaberget Smolt, som er deres største satsing til nå.
– Vi bygger også nytt lakseslakteri parallelt med Svaberget Smolt. Prosjektene er omtrent like store.
Formålet er å produsere stor smolt, i snitt rundt 500 gram, som gjennom kortere produksjonstid i sjøen skal bidra til å redusere flere utfordringer, som lus og mulig sykdom.
Ved utgangen av 2021 skal hele anlegget ved Svaberget stå ferdig, og innen den tid vil den første smoltproduksjonen være godt i gang. Den første av de i alt fem avdelingene skal settes i test allerede før jul i år.

Fra klekkeriet hvor yngelen skal drives fram.

Totalentreprisen for bygget har overhallabedriften GL-bygg ansvar for, mens AKVAgroup Land Based Norway, tidligere Plastsveis, med hovedkontor på Sømna, skal installere og optimalisere prosessanlegget på innsiden.
– Vi er veldig glade for å ha med oss så mange bedrifter fra Trøndelag og Helgeland i anleggsarbeidet, sier Lundseng.

AKVAgroup Land Based Norway (tidligere Plastsveis) er en viktig entreprenør på anlegget.

En grunn til at anlegget trenger så stort areal, er den omfattende vann-håndteringen.
– Vi resirkulerer nesten alt vannet vi bruker i produksjonen, noe som ikke minst gir en miljøgevinst, understreker Lundseng.
Her er hovedårsaken at økt gjenbruk av vannet er nødvendig for å kunne ha økt produksjon med tilgjengelig vannressurs. Samtidig gir det mulighet for å filtrere ut en betydelig større mengde avfallsstoffer fra produksjonen.

Avdeling hvor karene til smolten er kommet på plass

Anlegget gir ikke bare plass til de fem avdelingene og klekkeriet, men skal også inneholde kontrollrom, noen kontorer og hybler til de som skal være på heildøgns vakt her. Dessuten blir det et galleri, hvor besøkende kan studere produksjonen uten å komme i fysisk kontakt med prosessene.

Fra galleriet kan besøkende se alt som foregår uten å forurense produksjonen.

NOEN FAKTA OM UTBYGGINGEN:

 • Størrelse tomt: 90 mål
 • Størrelse bygg: 13 200m2
 • Planlagt mengde betong: 6 600m3
 • Bemanningstopp under utbygging: cirka 120
 • Antall ansatte når i drift: 15 medarbeidere

  Til betongarbeidene trengs det store kvanta armeringsjern.

DET NYE ANLEGGET VIL INNEHOLDE:

 • Antall avdelinger: 5 pluss ett klekkeri
 • Antall kar: 33 + 4 bufferkar
 • Totalt karvolum: 13 649 m3
 • Maks stående biomasse 840 tonn
 • Maks fôr per dag: 14,5 tonn
 • Installert effekt: 4 MW
Spyling av forskallingslemmer. 6 600 kubikkmeter betong går med.

Tekst og foto: Torstein Finnbakk – post@midtinorge.no

Svaberget Smolt vokser frem i Bindal. Foto: SinkabergHansen