De er utrolig takknemlige og glade, for NMK Brønnøy har fått lokal bank sin pengestøtte på det omfattende dugnadsarbeidet de utfører i bilcrossklubben; som gir mulighet for ungdomsarbeid og rekruttering.
– Vi har rekord: Vi har fått kurset syv juniorer nå i høst og nå får ungdommer bygge bil, sier Ben Øksnes.

Vedal Motorstadion hadde sin første offisielle test av banen i september, se sak her, og etter hvert blir det også klubbcross, en aktivitet som etter sigende skal være vel så spennende som de resultattellende løpene. Og renovert bane fikk skryt av gjestene.
– Vi har fått lagt 600 kvadratmeter med asfalt. Vi har lagt ned dugnadstimer tilsvarende verdi over 100 000 kroner, i tillegg til det vi hadde av egenkapital, forklarer Øksnes.
Som er glad for midlene de fikk fra den lokale banken.
– Det hjelper oss svært mye å få støtte og det var fantastisk å få pengegave fra lokal bank som ser verdien i aktivitet i lokalmiljøene. Vi mener at det må være mer enn et næringsliv som holder «lys i husan». Noen må bo i de også, og da må det være tilbud. Vår aktivitet er et viktig alternativ til breddeidretten og fritidsaktiviteter på Sør-Helgeland, sier Øksnes.

Her fra ett av løpene i september. På renovert bane. Foto: Hege Celine Sæthre

En ferdig renovert bane gir mulighet for å konsentrere seg om andre ting: Rekordmange juniorer har fått prøvd den spreke banen.
– Vi har fått kurset syv juniorer nå i høst. De fikk tatt praksiskjøringen sin på splitter ny asfalt. Det er rekord for oss og med sånn rekruttering ser vi lyst på fremtiden. Vi håper flere voksne også ser muligheten for å bli med på lokal bilcross, som er et lavterskeltilbud innen bilsport i Norge, oppfordrer Øksnes.
Han bekrefter, som vi kunne se ved Vedal motorstadion, at i tillegg til bilkjøring er det et sosialt miljø rundt klubben.
– Kort og godt kjempesosialt! Både rundt om på løpene og i klubben – alle hjelper til selv om de er konkurrenter, forklarer han.

NMK (Norsk Motor Klubb) Brønnøy vil i høst også starte med et mer målrettet ungdomsarbeid.
– En gruppe på fem ungdommer i alderen 13-18 år skal få bygge bil. Vi skal kun være instruktører og veilede. Ungdommene skal selv stå for planlegging, innkjøp, bygging og til slutt få den godkjent. Tanken er at de unge skal se verdien av praktisk utførelse sett opp mot viktigheten av skolearbeid og utdanning, sier Øksnes.
De vil i tillegg vektlegge gode verdier.
– Respekt, ansvar og mot er grunnverdier. I tillegg til fair play som er en verdi også i bilsporten.

Satser på juniorer. Foto: NMK Brønnøy

Planen er å få til fem slike samlinger det neste året, en gjennomføring er 10-12 kvelder, så vi tenker sette av mye tid til dette. Så ønsker vi å evaluere tiltaket. Dette er noe vi kan ta oss tid til på grunn av redusert behov for dugnadsbehov, så støtten fra HSB gir avkastning både på og utenfor banen allerede, forklarer han.

For med alle dugnadstimene fikk de fjernet et fremtidig mye større vedlikeholdsbehov.
– Vedlikehold som krevde mye dugnadsarbeid jevnt gjennom sesongen. Det gav oss også muligheten til å løse noen underliggende problemer som frem i tid kunne gjort store skader på banen. Nå kan vi bruke tiden bedre! Blant annet på rekruttering!

Tekst og foto på crossbane: Hege Celine Sæthre – hege@midtinorge.no – 958 07 534
Tre øvrige foto: NMK Brønnøy

Her jubler gjengen over støtte fra Helgeland Sparebank. – Vi er så glade for at lokale banker støtter oss, sier leder Ray Borkamo. På foto er fra venstre bak Torben Flatmo, Nikolai Holmøy, Isak Aspaas, Casper S. Jacobsen, Kim Erik Jørgensen, Håvard Myhre og Preben Olsen. De to som sitter foran er fra venstre Nils Arnt Johansen og Ken Børre Karijord.